HomeDossiers
voetnoot

DossiersBeste Bibliotheek van Nederland 2010

Tweede door Bibliotheekblad georganiseerde verkiezing van de Beste Bibliotheek van Nederland. Dit keer (grotendeels) op basis van door de bibliotheken zelf voorgedragen provinciale nominaties.en met een jury van deskundigen onder leiding van Felix Rottenberg.
Bekijk dossier

Beste Bibliotheek van Nederland 2009

Eerste door Bibliotheekblad georganiseerde verkiezing van de Beste Bibliotheek van Nederland op basis van beoordelingen van de Mystery Guests.
Bekijk dossier

Dossier Vlaanderen

Dossier dat niet alleen de artikelen bevat die zijn verschenen in de Special Vlaanderen (Bibliotheekblad 4, 1 april 2011), maar ook een selectie van eerder in Bibliotheekblad of op bibliotheekblad.nl verschenen artikelen en berichten, alsmede beeldmateriaal.
Bekijk dossier

Rendement

Er is, mede onder druk van bezuinigingen, steeds meer aandacht voor het maatschappelijke en economische rendement van bibliotheken. Reden voor Bibliotheekblad om er in een Special (nr 10, 2011) aandacht aan te besteden. In dit dossier zijn de bijdragen in die Special bij elkaar gebracht, samen met aanvullende informatie en gebruikte bronnen.
Bekijk dossier

Duurzaamheid

Met ingang van 2012 wordt maandelijks in elk nummer van Bibliotheekblad dieper ingegaan op een bepaald thema. In Bibliotheekblad nr 1 van 2012 is dat thema 'Duurzaamheid'. In dit dossier wordt, ter aanvulling bij het themadeel in Bibliotheekblad, een overzicht geboden van bronnen die de geïnteresseerde lezer nog meer achtergrondinformatie kunnen bieden.
Bekijk dossier

Social media

Social media zijn niet meer weg te denken uit het bibliotheekwerk. Maar wat zijn de do’s and don’ts van YouTube, Facebook, Hyves en Twitter? Hoe worden social media gebruikt door bibliotheken? In Bibliotheekblad nr 2, 2012 wordt in het themadeel geïnventariseerd hoe bibliotheken social media inzetten binnen hun dienstverlening en marketingstrategie. In dit dossier bronnen en aanvullende informatie bij dit thema.
Bekijk dossier

Reglement verkiezing Beste Bibliotheek

Sinds 2009 organiseert het vakblad Bibliotheekblad de verkiezing van de Beste Bibliotheek van Nederland. In 2012 is daar de verkiezing van de Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel bijgekomen. In beide gevallen gaat het om een vergelijkende beoordeling van twaalf openbare bibliotheken, waarvan de winnaar zich een jaar lang mag tooien met de titel Beste Bibliotheek van Nederland c.q. Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel. Het reglement van de verkiezing Beste Bibliotheek is in dit dossier in te zien.
Bekijk dossier

Mediawijsheid

Dit dossier bevat informatie over mediawijsheid, aansluitend bij de reeks artikelen over dit onderwerp in Bibliotheekblad nummer 1 t/m 4 2014.
Bekijk dossier

Laaggeletterdheid

In Bibliotheekblad nummer 1, 2014 stelt Lourina de Voogd dat bij de aanpak van laaggeletterdheid nog steeds een belangrijke rol is weggelegd voor de fysieke bibliotheek. Lourina de Voogd nam in december 2013 afscheid van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB), na ruim dertig jaar binnen de bibliotheekbranche werkzaam te zijn geweest op het gebied van multiculturele dienstverlening en de bestrijding van laaggeletterdheid. Dit dossier biedt enkele belangrijke bronnen met betrekking tot het thema laaggeletterdheid en de rol van de bibliotheken bij de aanpak ervan.
Bekijk dossier

FabLabs

In Bibliotheekblad nr 5 2014 verscheen het artikel 'Fablabs: een aanwinst voor de bibliotheken?'. Dit dossier biedt verwijzingen naar de informatie die voor dit artikel gebruikt is alsmede aanvullende informatie.
Bekijk dossier

Bibliotheek en arbeidsmarkt

Nummer 2, 2015 van Bibliotheekblad bevat een dossier over de dienstverlening van bibliotheken voor ondernemers, zzp'ers, werknemers en werkzoekenden. In dit digitale dossier wordt verwezen naar aanvullende informatie, gebruikte bronnen en eerder in Bibliotheekblad of op bibliotheekblad.nl gepubliceerde artikelen en berichten rond dit thema.
Bekijk dossier

E-books

In Bibliotheekblad nr 2 2015 is een dossier opgenomen waarin de laatste stand van zaken op het gebied van e-books wordt geschetst en de rol die de bibliotheken daarbij (kunnen) spelen. In dit digitale dossier wordt verwezen naar aanvullende informatie, gebruikte bronnen en eerder in Bibliotheekblad of op bibliotheekblad.nl gepubliceerde artikelen en berichten rond dit thema.
Bekijk dossier

Dossier Bibliotheek en Collectie

In Bibliotheekblad nummer 2 2017 verschenen dossier waarin de ontwikkelingen op het gebied van collectievorming, collectiebeleid, open access en interbibliothecair leenverkeer worden belicht.
Bekijk dossier

Wim Keizer - Twintig jaar bibliotheekvernieuwing

In Twintig jaar bibliotheekvernieuwing beschrijft Wim Keizer het proces van vernieuwing van de Nederlandse bibliotheeksector vanaf de jaren tachtig. Door Keizer ook wel omschreven als een 'halfslachtige poging tot focus, tempo en regie'
Bekijk dossier