HomeDossiersLaaggeletterdheid
voetnoot

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid; algemeen

Bronnen die in algemene zin veel informatie bieden over laaggeletterdheid zijn onder andere de volgende:

- Laaggeletterdheid in Nederland. Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) (pdf).  Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), september 2011, 46 p. 
- Feiten & cijfers geletterdheid. Overzicht van de gevolgen van laaggeletterdheid en opbrengsten van investeringen voor samenleving en individu (pdf). Stichting Lezen & Schrijven in samenwerking met Universiteit van Maastricht, ECBO, PWC en SEO, 2013, 40 p.
- PIAAC: Kernvaardigheden voor werk en leven - Resultaten van de Nederlandse survey 2012. (pdf) Marieke Buisman, Jim Allen, Didier Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden. Oktober 2013, 255 p.
- PIAAC 2012: de belangrijkste resultaten (pdf). Marieke Buisman, Jim Allen, Didier Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden. Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), oktober 2013, 20 p.

Laaggeletterdheid; rol bibliotheek

Onderstaande bronnen hebben betrekking op de rol van bibliotheken bij de bestrijding van laaggeletterdheid:
Eindrapportage monitor Klik & Tik in bibliotheken. (pdf). SIOB, 2013, 51 p. Onderzoeksrapport.
Monitor bestrijding laaggeletterdheid door bibliotheken. Eindrapportage 2013 (pdf). SIOB, 2014, 34 p. Onderzoeksrapport.
- Reportage Laaggeletterdheid in Nederland. TV-programma Altijd Wat, uitzending 17 februari.