HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Kosten: Bibliotheek.nl schakelt M&I/Partners in
31-01-2011
De stichting Bibliotheek.nl heeft M&I/Partners ingeschakeld om behulpzaam te zijn bij verkrijgen van het door velen gewenste grotere financiële inzicht in de gevolgen voor bibliotheken van de activiteiten van Bibliotheek.nl.
Bibliotheek.nl meldde desgevraagd aan de leden van SOOB NH en BOZH en op haar website dat begin februari gestart wordt om in samenwerking met M&I/Partners een nader kostenonderzoek onder een representatieve steekproef van 20 tot 30 bibliotheken te houden. Doel: meer inzicht krijgen in de huidige ICT-kosten. Dit onderzoek moet bijdragen aan het bepalen van de tarievenstructuur per 2012 en de wijze van factureren. Bibliotheek.nl wil de definitieve tarievenstructuur eind maart / begin april bekend maken. Bibliotheken kunnen vervolgens de kostenraming voor het aansluiten op de collectieve digitale infrastructuur en diensten betrekken bij de begrotingsbesprekingen voor 2012 met hun gemeente(n).

Bibliotheek.nl meldt ook dat bibliotheken die in 2011 aansluiten dit jaar nog niet worden doorbelast voor de kosten van het gebruik van de collectieve digitale infrastructuur. De financiering daarvan verloopt in 2011 nog via de OCW-subsidies.

Meer op de website van Bibliotheek.nl.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

Frans Bergfeld
1-2-2011 09:18
Even kijken of ik het nog steeds goed kan volgen: Bibliotheek.nl ontwerpt en bouwt de digitale infrastructuur voor openbare bibliotheken. Ze zijn dus de leverancier van deze belangrijke bouwsteen voor het openbaar bibliotheekwerk. Alleen is deze leverancier niet in staat zijn eigen kostprijs te berekenen, maar huurt daar een extern bureau voor in? Misschien komt het omdat ik uit het bedrijfsleven kom, maar leveranciers die niet in staat zijn om zelf hun kostprijs danwel hun verkoopprijs te noemen, daar deden we over het algemeen geen zaken mee.... Wat gaat dat nou kosten, zo'n onderzoekje van M&I/partners?
Marga Rosier
1-2-2011 10:07
De vraag kan nog specifieker worden gesteld: hoe kan het zijn dat er eerst iets wordt ontwikkeld (en zelfs al afgenomen door bibliotheken) waarvan nu pas wordt becijferd wat de financiele gevolgen ervan zijn voor bibliotheken. Wat als nu blijkt dat het eigenlijk wel erg duur wordt allemaal?

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie