HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB vraagt medewerking bibliotheken aan onderzoek financiële stromen
07-02-2011
De VOB verzoekt op haar website bibliotheken medewerking te verlenen aan een onderzoek naar (veranderingen in) de financiële stromen binnen het bibliotheekwerk.
In opdracht van het ministerie van OCW gaat DSP-groep binnenkort (veranderingen in) de financiële stromen binnen het bibliotheekwerk in kaart brengen, aldus de VOB. Het onderzoek is één van de acties die door OCW, VNG en IPO werden vastgelegd in het Bibliotheek Charter.

Het gaat vooral om de opbrengsten en kosten van de basisbibliotheken en verschuivingen daarin als gevolg van het proces van bibliotheekinnovatie en digitalisering. Aandachtspunt is tevens de toerekening van kosten en opbrengsten naar de kernfuncties van de bibliotheken zoals educatie, informatie en leesbevordering.

Voordat de DSP-groep de openbare bibliotheken in de breedte gaat benaderen willen de onderzoekers zich informeren bij een beperkt aantal bibliotheken die al ervaring hebben met kostentoerekening.

De VOB verzoekt bibliotheken medewerking te verlenen in het kader van het ontwikkelen van een bibliotheekmonitor (SIOB en VOB), de agendering van maatschappelijk ondernemerschap binnen de openbarebibliotheekbranche en het verwerven van inzicht in de financiële structuur. De VOB maakt naast onder andere VNG, CBS en SIOB deel uit van de klankbordgroep en waakt over presentatie en gebruik van de onderzoeksgegevens, zo stelt zij in het bericht.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie