HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Vlaams onderzoek: Bibliotheken kunnen veel winnen bij prijsdifferentiatie
09-02-2011
De betalingsbereidheid voor culturele instellingen en activiteiten wordt onderschat, zo blijkt uit een Vlaams onderzoek, aldus een bericht in De Standaard.
Vlaams onderzoek: Bibliotheken kunnen veel winnen bij prijsdifferentiatie
Een team onder leiding van Jan Colpaert, verbonden aan de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB), bracht de betalingsbereidheid van de gemiddelde cultuurconsument in kaart. Daaruit zou blijken dat bepaalde groepen vaak bereid zijn meer te betalen voor cultuurparticipatie dan de daadwerkelijke prijs.

Van alle cultuurinstellingen en –activititeiten is voor bibliotheken het verschil het grootst. Het lidgeld bedraagt in Vlaanderen gemiddeld 2,70 euro, terwijl gebruikers bereid zouden zijn om iets minder dan het tienvoudige te betalen. Colpaert stelt dat cultuurinstellingen meer inkomsten kunnen behalen door te experimenteren met grotere prijsverschillen, zoals vliegmaatschappijen doen. Bibliotheken kunnen van alle culturele instellingen het meest winnen bij het invoeren van een slimme prijsdifferentiatie, aldus Colpaert.

Colpaert en zijn team maakten in hetzelfde onderzoek ook een kosten-batenanalyse om de economische waarde van zoiets ontastbaars als cultuur te bepalen. Zij deden dit aan de hand van zes cases, waaronder ook de openbare bibliotheek. Geënquêteerden werd gevraagd in welke mate de belastingen verhoogd mochten worden om die instituten te ondersteunen. Alle zes scoren ze verrassend goed in de waarderingsschaal.

Bij vijf van de zes cases zijn de becijferde baten groter dan de kosten. De uitzondering wordt gevormd door de openbare bibliotheek. De bibliotheek kan weliswaar de hoogste economische waarde voorleggen (71,1 miljoen euro per jaar), maar daar staan hoge kosten tegenover: meer dan het dubbele, of 174,9 miljoen euro. Misschien kan een verhoging van het lidgeld, een van de resultaten van de enquête over betalingsbereidheid van de Vlamingen, dat compenseren, zo wordt gesuggereerd in een ander artikel in De Standaard.

Colpaert in De Standaard: ‘Bibliotheken worden nog altijd gefinancierd volgens een model van de jaren zestig, met bepalingen die iedere gemeente ertoe verbinden een bibliotheek op te richten. Dit onderzoek lanceert de vraag of je bibliotheken nog op deze manier kunt ondersteunen. Het plaatje van de kostenstructuur is compleet scheefgetrokken.'

Colpaert heeft zijn onderzoek in een kort interview op Radio 1 ook toegelicht.
Hij komt ook kort aan het woord in een item in het Vlaamse tv-journaal, waar hij zegt niet te pleiten voor een generieke verhoging van de lidmaatschapsprijzen door de bibliotheek, maar voor een slimmer gebruik van het instrument van prijsdifferentiatie.

Zie ook dit bericht.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie