HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Oost-Achterhoek bedreigd door forse bezuinigingen
14-02-2011
Bibliotheek Oost-Achterhoek wordt bedreigd door fikse bezuiningen van de gemeente Oost Gelre. Eerder al werd de Bibliotheek Oost-Achterhoek geconfronteerd met drastische bezuinigingen van de gemeente Berkelland, een andere gemeente in haar werkgebied. En ook de derde gemeente waarmee de bibliotheek te maken heeft, Winterswijk, heeft een bezuiniging aangekondigd, van 20%.
Het college van Oost Gelre heeft bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd waaruit blijkt dat zij 390.000 euro wil bezuinigen op de bibliotheek, bijna een halvering van de huidige subsidie.

Volgens directeur Ton Mengerink van Bibliotheek Oost-Achterhoek betekent dit dat er dan geen geld meer is voor een dienstverlening voor volwassenen in de gemeente Oost Gelre. Mengerink: ‘De twee vestigingen in Oost Gelre, in Groenlo en Lichtenvoorde, blijven dan nog slechts bestaan als jeugdbibliotheken met een aanmerkelijk kleinere collectie dan voorheen. Deze jeugdbibliotheken zullen nog slechts beperkt open kunnen zijn: 15 uur in Lichtenvoorde en 8 uur in Groenlo.
De ondersteunende leesbevorderingsactiviteiten voor het onderwijs (de twee bibliotheken werken samen met alle scholen in Oost Gelre) zullen in het vervolg kostendekkend aangeboden moeten worden aan de scholen, waarbij het de vraag is of (zeker kleine) scholen dit kunnen betalen. Onvermijdelijk is het verdwijnen van de bibliobusvoorziening in de kerkdorpen Lievelde, Vragender, Zieuwent, Mariënvelde, Zwolle en Harreveld.
Dit alles zal ook leiden tot gedwongen ontslagen.
Een bezuiniging van 20% zou voor ons nog te dragen zijn geweest, dan zou er in afgeslankte vorm nog een acceptabele bibliotheekvoorziening over blijven, maar 50% betekent een grote aantasting van de voorziening,’ aldus Mengerink tegenover Bibliotheekblad. ‘En dat terwijl het aantal bezoekers stijgt en we ook anderszins goede cijfers kunnen voorleggen.’

Op 24 februari vindt er een door de gemeente georganiseerde informatieavond plaats over de voorgenomen bezuinigingen (waarmee overigens ook het zwembad en andere voorzieningen te maken krijgen). In maart zal er dan door de gemeenteraad een besluit genomen worden over de voorstellen van het college. Mengerink zegt nog enige hoop te hebben dat de plannen door de raad niet onverdeeld in de nu voorliggende vorm overgenomen zullen worden.

Bibliotheek Oost-Achterhoek is een handtekeningenactie gestart, die volgens Mengerink al veel reacties heeft opgeleverd. Ook op de website van de bibliotheek kunnen mensen hun steun betuigen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie