HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek wordt bij gemeentelijke bezuinigingen zwaarst getroffen
15-02-2011
Gemeenten bezuinigen gemiddeld zwaarder op kunst en cultuur dan op andere uitgaven. Op bibliotheken en cultuureducatie wordt de komende jaren het meest bezuinigd. Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van OCW is uitgevoerd door de DSP-groep.
In 2011 bezuinigt 49 procent van de gemeenten op kunst en cultuur. Dat percentage loopt tussen 2010 en 2016 op tot 69 procent. Behalve Zuid-Holland, Overijssel, Flevoland en Limburg, bezuinigen ook alle provincies op kunst en cultuur, zo blijkt uit het onderzoek. 29 procent van de gemeenten geeft aan nog niet te weten of er bezuinigd gaat worden. Slechts 2 procent geeft aan dat er zeker niet op kunst en cultuur wordt gekort.

De gemeenten bezuinigen vooral op de bibliotheek. Na de bibliotheek komen cultuureducatie, amateurkunst, podia en podiumkunsten, musea en daarna de overige kunsten. Monumenten, archeologie, letteren en omroep blijven het meest buiten schot. De bezuinigingen op cultuureducatie treffen vaak het aanbod in de vrije tijd voor jongeren en volwassenen. Gemeenten proberen het aanbod aan kinderen te ontzien.

De bezuinigingen op de bibliotheek worden vooral gerealiseerd door het
sluiten van nevenvestigingen, zo stellen de onderzoekers. De hoofdvestiging van de bibliotheek krijgt daarmee een andere rol. Vooral ook omdat sommige gemeenten juist weer investeren in nieuw- of verbouw van de centrale vestiging.
De bezuinigingen zijn niet in alle provincies concreet. Kijkend naar waar de bezuinigingen het hardst aankomen, valt op dat vier provincies zwaar bezuinigen op het bibliotheekwerk.

De bezuinigingen van provincies hebben vaak direct effect op het activiteitenniveau van kunst en cultuur in de gemeenten. Gemeenten en provincies verwachten dat door het totaal aan bezuinigingen van rijk, provincies en gemeenten de omvang en de spreiding van het cultuuraanbod in Nederland afnemen. Culturele instellingen zullen fuseren of verdwijnen. Toegangsprijzen en tarieven van de culturele instellingen die blijven bestaan gaan omhoog, ook voor groepen die tot nu toe ontzien werden zoals jongeren en ouderen, zo concludeert het rapport.


Het hele rapport is te downloaden van www.rijksoverheid.nlPrint deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie