HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB richt zich tot staatssecretaris in het kader van nieuwe wettelijke regelingen
16-02-2011
Voorzitter Erik Jurgens van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft zich gisteren met een brief tot staatssecretaris Zijlstra van OCW gericht om hem op de hoogte te brengen van de wensen en behoeften die spelen in de bibliotheekbranche zelf, zoals het heet in de brief.
Jurgens richt zich tot de staatssecretaris met het oog op het aflopen van het Bibliotheekcharter, reden waarom charterpartners rijk, provincies en gemeenten tot hernieuwde afspraken voor de openbare bibliotheeksector zullen moeten komen. Hij stelt daarom de staatssecretaris op de hoogte van de behoeften van de branche als het gaat om de aanpassing van de Wet Specifiek Cultuurbeleid.

Het ministerie van OCW is gesprekken begonnen met het bibliotheekveld en andere belanghebbenden over nieuwe wettelijke regelingen voor de openbare bibliotheek. Primair is aanpassing van de wet noodzakelijk om de rol van de rijksoverheid voor vooral de digitale bibliotheek en infrastructuur te verankeren, aldus de VOB.

‘Graag benadrukken wij dat deze aanpassing van de Wet Specifiek Cultuurbeleid zou moeten voorzien in goede afspraken tussen de overheden over de taakverdeling ten aanzien van de openbare bibliotheek. Ook vraagt de rol van de rijksoverheid - zoals die zich de afgelopen periode mede door het proces van bibliotheekvernieuwing heeft ontwikkeld, met name op het terrein van de digitale bibliotheek en infrastructuur - aanpassing van de regelgeving,’ aldus Jurgens in de brief. Met dit laatste lijkt met name verwezen te worden naar zaken als leenrecht en digitaal auteursrecht.

Jurgens verwijst naar de uit 2008 stammende Proeve van Wet, die toentertijd aan minister Plasterk is overhandigd, maar waarop nooit een reactie is gekomen.

Het VOB-bestuur onderscheidt vier thema's waarin de wet zou moeten voorzien:
 1. Taken en verantwoordelijkheden overheden
 2. Maatschappelijke verankering van de bibliotheek
 3. Kernfuncties en instrumenten
 4. Financiering

Enkele in het kader van deze thema’s door Jurgens genoemde aandachtspunten zijn:
 • Verantwoordelijkheden en taken van de verschillende bestuurslagen voor de fysieke en digitale bibliotheek worden in de nieuwe wet helder vastgelegd. Relevant zijn: continuïteit van het openbaar bibliotheekwerk, kwaliteit alsmede certificering, innovatie en landelijke arrangementen hiervoor.
 • De openbare bibliotheek is onderdeel van de keten van informatievoorziening (netwerk), waarin de relatie met universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek, en daarmee de informatie- en kennisinfrastructuur, wordt gewaarborgd. Collecties, interbibliothecair leenverkeer en een centrale catalogus als netwerkinstrumentarium voor de dienstverlening zijn daarbij van groot belang, dit t.b.v. optimale dienstverlening aan de burgers van Nederland.
 • Waarborging is nodig van het bibliotheekstelsel als netwerkvoorziening. Gemeenten spelen een rol voor het waarborgen van het lokale netwerk, provincies voor het regionale netwerk, rijk, provincies en gemeenten gezamenlijk eveneens voor het landelijke netwerk in deze gelaagde structuur.
 • Toegankelijkheid voor alle burgers in financiële zin verdient een plaats in de wet. Met name contributievrijdom van de jeugd. Dit laatste vraagt met name in het licht van de bezuinigingen nu een goede verankering in de wet.
 • De bibliotheek is speerpunt bij digitalisering, en bij het opbouwen en onderhoud van de digitale bibliotheek. Dat omvat o.a. een digitale infrastructuur met catalogus en een informatie-infrastructuur waardoor de collecties van bibliotheken in Nederland toegankelijk en te gebruiken zijn voor alle Nederlanders, ongeacht waar zij zich bevinden. De bibliotheekwet moet voorzien in verankering van zowel het fysieke als het digitale bibliotheekwerk.
 • De wet zou moeten voorzien in afspraken over de minimale bekostiging van bibliotheekwerk (fysiek en digitaal) in zijn relatie tot de verantwoordelijke overheid.
 • Ook moet de wet voorzien in financieringsafspraken van de overheden, in relatie tot elkaar.
De brief is hier te vinden (PDF).Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie