HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Ook bibliotheken VS ontkomen niet aan bezuinigingen
18-02-2011
Net als in Groot-Brittannië en Nederland liggen ook in de Verenigde Staten de bibliotheken onder vuur. Nadat afgelopen maandag, 14 februari, uit de begrotingsvoorstellen van president Obama was gebleken dat hij wil korten op de landelijke financiering van bibliotheken, werd bekend dat de Republikeinen deze week in het Huis van Afgevaardigden een voorstel in stemming wilden brengen om de landelijke subsidie totaal te schrappen.
In de Verenigde Staten worden openbare bibliotheken, net als in Nederland, voor het merendeel gefinancierd uit gemeentelijke gelden, aangevuld met fondsen van de verschillende staten en de nationale overheid, met daarnaast vaak nog private financiering cq sponsoring. Ook in de Verenigde Staten zijn er al veel meldingen van openbare bibliotheken die in de problemen komen vanwege het snijden in de gemeentelijke subsidies.

De nationale financiering van alle bibliotheeksoorten loopt via het Institute of Museum and Library Services (IMLS) dat verantwoordelijk is voor de Library Services and Technology Act, (LSTA) via welke met name programma’s voor bibliotheekinnovatie gesubsidieerd worden.
In Obama’s voorstel gaat het IMLS-budget terug van 265 miljoen dollar naar 242 miljoen euro. Op het door de IMLS gemonitorde LSTA-budget, de belangrijkste federale financieringsbron van bibliotheken, wordt daarbij ruim 20 miljoen gekort (van 213 miljoen naar 193 miljoen dollar).

Roberta Stevens, voorzitter van de American Library Association (ALA) heeft zich gekant tegen dit bezuinigingsvoorstel. ´Wij vinden Obama´s bezuinigingsvoorstel kortzichtig. Dagelijks maken miljoenen mensen gebruik van een bibliotheek. Door in hen te investeren, investeren we in ons land.´ Stevens noemt de bibliotheken een van de belangrijkste pijlers onder lifelong learning. ´Tijdens deze tijden van economische crisis gingen de bibliotheken de uitdaging aan om Amerikanen te helpen weer werk te vinden door hen te begeleiden bij het zoeken van een baan en bij het solliciteren. Ook organiseren veel bibliotheken cursussen om mensen de voor de eenentwintigste eeuw zo cruciale digitale vaardigheden bij te brengen, vaardigheden die essentieel zijn in de huidige global economy. We verzoeken het Congres niet in te stemmen met het bezuinigingsvoorstel.´

Stevens had haar verklaring echter nog maar nauwelijks naar buiten gebracht of er werd gemeld dat door de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden een voorstel in stemming zou worden gebracht om het totale budget van het Institute of Museum and Library Services (IMLS), inclusief dat voor de Library Services and Technology Act, (LSTA) helemaal te schrappen. De ALA zette in allerijl een actie op touw waarbij mensen opgeroepen werden contact op te nemen met hun afgevaardigde in het Huis om te protesteren tegen dit zogeheten Amendment 35.
Emily Sheketoff van de ALA benadrukte dat door het wegvallen van de subsidie bibliotheken niet langer meer hun huidige essentiële rol zouden kunnen blijven spelen. ´Bibliotheken verschaffen toegang tot de technologie en informatie die mensen nodig hebben om werk te zoeken, gebruik te maken van e-government-diensten of ondersteuning te krijgen bij het maken van huiswerk. De Amerikaanse bevolking wordt geen dienst bewezen als de federale financiering en steun voor het bibliotheekwerk afgeschaft worden,’ aldus Sheketoff in haar verklaring.

Gisteren kwam echter naar buiten dat het gevaar voorlopig is afgewend en dat de Republikeinen niet langer zullen proberen Amendment 35 in het Huis in stemming te brengen. De ALA schrijft dit toe aan de ongekende ‘grassroots efforts’ van bibliothecarissen en bibliotheeksympathisanten uit het hele land. De ALA benadrukt echter dat de strijd nog niet gestreden is, omdat er binnenkort in het Congres gestemd zal gaan worden over de bezuinigingsvoorstellen en roept iedereen op contact op te nemen met leden van het Congres om steun te betuigen aan de bibliotheken.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie