HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Kamervragen over bezuinigingen
21-02-2011
Tweede Kamerlid Jasper van Dijk van de SP heeft op 18 februari schriftelijk enkele vragen gesteld aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de bezuinigingen op de bibliotheken.
Van Dijk stelde zijn vragen mede naar aanleiding van het artikel 'Sluiting bibliotheken is een sociale ramp' in het Algemeen Dagblad en het onderzoek van de DSP-groep waaruit is gebleken dat bibliotheken bij gemeentelijke bezuinigingen het zwaarst worden getroffen. 

Van Dijk legt de volgende vragen voor aan de staatssecretaris:
  • Wat is uw reactie op het artikel 'Sluiting bibliotheken is een sociale ramp'?
  • Deelt u de mening dat bibliotheken belangrijke ontmoetingsplaatsen zijn die bijdragen aan publieke vertrouwdheid?
  • Is het voor u aanvaardbaar dat er van de duizend bibliotheken ruim driehonderd worden gesloten, zoals de Vereniging van Openbare Bibliotheken verwacht? Zo nee, wat gaat u hiertegen ondernemen?
  • Wat is – gezien de enorme bezuinigingen – de waarde van de passage in het Regeerakkoord dat bibliotheken 'zoveel mogelijk worden ontzien'? Deelt u de mening dat dit een lege huls is als u geen maatregelen neemt?
  • Hoe kan de bibliotheek bij gemeenten op nummer één staan als post om op te bezuinigen, terwijl u bibliotheken zegt te willen ontzien?
  • Bent u al in gesprek gegaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met als inzet dat bibliotheken zoveel mogelijk worden ontzien bij de bezuinigingen, zoals gevraagd in de motie van 13 december 2010? Zo ja, wat was daarvan de uitkomst? Zo nee, wanneer gaat u de motie uitvoeren?


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie