HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Universiteit Leiden onderzoekt effectiviteit BoekStart
02-03-2011
In opdracht van het ministerie van OCW doet de Universiteit Leiden onderzoek naar de effectiviteit van BoekStart, een programma dat ermaar streeft bij zeer jonge kinderen het lezen te bevorderen. Het onderzoek moet aan het licht brengen of BoekStart maakt dat ouders eerder met voorlezen beginnen en of dat effect heeft op de taalontwikkeling van de kinderen. Het onderzoek zal 2½ jaar in beslag nemen.
In het kader van het onderzoek zal een grote groep ouders meerdere malen een vragenlijst voorgelegd krijgen. Een kleine groep ouders zal meedoen aan een verdiepende studie. De Universiteit Leiden zal ouders benaderen in zowel BoekStart- als in niet-BoekStart-gemeenten. De ouders uit BoekStart-gemeenten zullen via de bibliotheek geworven worden. De controlegroep wordt via het consultatiebureau uitgenodigd om aan het onderzoek mee te doen.

De gedachte achter BoekStart, dat gemodelleerd is naar het Britse programma Bookstart, is dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een voorsprong (op school) ontwikkelen waar ze hun hele leven voordeel van hebben. Samen met de ouders een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren, versterkt bovendien de band tussen ouder en kind.
Een belangrijke rol is weggelegd voor de bibliotheek, die met de gemeente en het consultatiebureau samenwerkt. Er zijn momenteel meer dan 500 bibliotheken die meedoen aan BoekStart of zich ervoor hebben aangemeld.

BoekStart wordt in het kader van Kunst van Lezen in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door Stichting Lezen en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Zie ook: www.boekstart.nl


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie