HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Staatssecretaris Zijlstra beantwoordt kamervragen SP
03-03-2011
Zoals eerder gemeld, zijn er op 18 februari door kamerlid Jasper van Dijk van de SP enkele vragen ingediend bij staatssecretaris Zijlstra die met name betrekking hebben op de (gemeentelijke) bezuinigingen op de openbare bibliotheken. Op 2 maart kwam het antwoord van de staatssecretaris.
Zijlstra meldt in antwoord op de vragen van Van Dijk onder andere dat op dit moment nog geen uitspraak valt te doen over de exacte omvang van de gemeentelijke bezuinigingen en over de wijze waarop gemeenten deze invullen. Wel onderkent hij dat uit onderzoek van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en uit het recent gepubliceerde onderzoek van de DSP-groep de conclusie kan worden getrokken dat vrijwel alle openbare bibliotheken in meer of mindere mate te maken zullen krijgen met bezuinigingen.

'Het is evident dat de openbare bibliotheek in veel gevallen ook een
ontmoetingsfunctie vervult,' aldus de staatssecretaris, en 'van het lokale bestuur mag verwacht worden dat het de sociale effecten van voorgenomen bezuinigingen laat meewegen.'

Er zijn echter nog geen harde cijfers over de omvang en invulling van gemeentelijke bezuinigingen op het bibliotheekwerk. Beschouwingen over de mogelijke effecten op het bibliotheekaanbod hebben daarmee een speculatief karakter, zo stelt Zijlstra.
Hij wenst echter geen verantwoordelijkheid te nemen voor de eventuele bezuinigingen op lokaal niveau, want 'decentraal beleid behoort tot de bevoegdheid van de lokale overheid'. Maar het budget voor bibliotheekwerk op de OCW-begroting zal conform het Regeerakkoord zo veel mogelijk worden ontzien.

Zijlstra zegt echter wel toe het onderwerp van de bezuinigingen op de openbare bibliotheken bij het eerstvolgende bestuurlijk overleg met de VNG aan de orde te zullen stellen.

Voor de brief van staatssecretaris Zijlstra, zie hier (PDF)Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie