HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Stuurgroep e-books: 'proeftuin' e-books waarschijnlijk medio 2011 gelanceerd
08-03-2011
Stichting Bibliotheek.nl meldt dat de gesprekken die de laatste tijd door de Stuurgroep e-books met uitgevers en auteurs zijn gevoerd omtrent een aanbod van e-books 'constructief' genoemd mogen worden en waarschijnlijk leiden tot concrete samenwerking in een 'proeftuin'
Er is onder andere gesproken met rechtenorganisaties als Lira (die de collectieve digitale rechten van veel auteurs beheert), de Groep Algemene Uitgevers en verenigingen die onder andere uitgeefsegmenten vallen binnen het Nederlands Uitgevers Verbond. Daarnaast zijn er met de individuele uitgevers informele gesprekken gevoerd om het draagvlak voor een e-bookpropositie door openbare bibliotheken te onderzoeken en tegelijkertijd te vergroten, zo meldt de Stichting Bibliotheek.nl

In de ‘proeftuin’ wil Bibliotheek.nl met uitgevers, auteurs en openbare bibliotheken samen onderzoeken welke propositie aantrekkelijk is voor alle partijen en hoe een concreet aanbod van e-books door openbare bibliotheken in de praktijk uitwerkt. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk hoe groot de vraag is naar e-books via openbare bibliotheken, wat het profiel is van de (potentiële) e-booklener en wat de consequenties zijn. Zullen bibliotheken dankzij het aanbod meer uitleningen realiseren? Stimuleert het lenen van e-books mensen ook om meer boeken te kopen of juist niet? Kortom: zal er sprake zijn van conversie of van kannibalisatie? En last but not least, heeft het een positief effect op het legaal gebruik van e-books? Dit zijn enkele vragen die daarbij aan de orde zullen komen, aldus de stuurgroep.

Om in de proeftuin een zo breed mogelijk publiek te trekken is een breed aanbod noodzakelijk. Daarom worden ook kinderboekenuitgevers en uitgevers van vakbladen benaderd voor deelname.
Qua techniek zou aansluiting gezocht kunnen worden bij de diverse initiatieven voor e-portals, zoals van NBD/Biblion, Centraal Boekhuis en van de KB. Daarnaast hebben uitgevers en boekverkopers het initiatief genomen om te starten met een nieuwe e-portal. Om te onderzoeken welke optie het beste past bij de e-bookpropositie van bibliotheken, vinden gesprekken plaats binnen en buiten de branche, zo meldt Bibliotheek.nl.

Op dit moment wordt nog niet samengewerkt met NBD/Biblion. De Stuurgroep heeft NBD/Biblion uitgenodigd voor een actieve rol bij de invulling van de proeftuin. NBD/Biblion heeft aangegeven eveneens graag vanuit een gezamenlijke aanpak de onderhandelingen met de uitgevers te voeren, maar het bedrijfsbelang van NBD/Biblion voorop te stellen en daarom zich niet aan één partij te willen binden. De Stuurgroep stelt te hopen dat in een later stadium alsnog tot een gezamenlijke aanpak kan worden gekomen.

Op basis van de resultaten van de 'proeftuin' kunnen duidelijke keuzes  voor een structurele propositie gemaakt worden. De ‘proeftuin’ moet uiteindelijk duidelijk maken wat de mogelijkheden zijn om samen met uitgevers, auteurs en eventuele andere partners een gezamenlijk businessmodel te ontwikkelen dat toekomstbestendig blijkt.

De Stuurgroep stelt ernaar te streven om de 'proeftuin' medio 2011 te starten en de 'proeftuin' bij voorkeur minimaal zes maanden aan te willen bieden. De definitieve periode zal in onderling overleg met de andere partners worden vastgesteld.

Met betrekking tot de al eerder voor het voorjaar aangekondige EBooks eregalerij kan Bibliotheek.nl (BNL) nu melden dat die eind april door Letterkundig Museum, DBNL en BNL gepresenteerd zal worden. De eregalerij is vrijwel gereed, aldus BNL. De exacte datum waarop de app beschikbaar komt hangt af van de goedkeuring door Apple van de app, maar men gaat uit van eind april.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie