HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Pilot Distributie interbibliothecair leenverkeer gestart
09-03-2011
Op 7 maart is de pilot Distributie interbibliothecair leenverkeer (IBL) van start gegaan. Tweeledig doel van de pilot is enerzijds de kosten van het interprovinciaal transport tussen bibliotheken te verlagen en anderzijds de doorlooptijd van het landelijk transport te versnellen. Bibliotheken ontvangen tijdens de pilot de IBL-zendingen van twaalf van de zestien Plusbibliotheken niet meer per post maar via de transportdienst van de provinciale serviceorganisatie.
In de zeven maanden durende pilot, die in opdracht van Stichting Bibliotheek.nl wordt uitgevoerd door de provinciale serviceorganisaties, worden de provinciale distributienetwerken gecombineerd met nachtdistributie voor het vervoer van boeken (interbibliothecair leenverkeer) en compact discs (Centrale Discotheek Rotterdam) over provinciale grenzen heen, een aanpak die in de plaats komt van verzending per post. Er wordt getest of de distributie van IBL-materialen op die manier goedkoper en sneller kan. In de laatste maanden van 2010 hebben veertien van de zestien Plusbibliotheken meegedaan aan de nulmeting van de pilot, met als doel te bepalen hoeveel IBL-boeken over de provinciegrenzen aan andere bibliotheken worden gezonden. Tevens werden de verzendkosten bijgehouden. Bij een positieve uitkomst van de pilot is de kans groot dat de combinatie van provinciale distributienetwerken met nachtdistributie structureel wordt ingezet.

Aan de pilot wordt meegedaan door de Plusbibiotheken Den Haag, Eindhoven, Groningen, Midden-Brabant, Utrecht, Eemlanden, Arnhem, Almere, Amsterdam, Enschede, Haarlem, Maastricht, Middelburg, Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundig Sintrum) en de Centrale Discotheek Rotterdam, en daarnaast de provinciale serviceorganisaties BiblioNet Drenthe, BiblioNet Groningen, Biblioservice Gelderland, Bibliotheekhuis Limburg, Bibliotheekservice Fryslân, BiSC, Cubiss, Overijsselse Bibliotheek Dienst, ProBiblio, Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken en Zeeuwse Bibliotheek, alsmede een viertal universiteiten. Zie ook: www.pilotdistributie.nl

Zie ook onze eerdere berichtgeving hierover.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie