HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Werkplan SUB en BiSC: 'Grote stappen vooruit' in Utrecht
10-03-2011
In vervolg op het in juni 2010 uitgebrachte rapport van de Adviescommissie Utrechts Bibliotheekstelsel, waarin op den duur een fusie of federatie het meest gewenste model werd genoemd, hebben de Utrechtse PDO en PSO een gemeenschappelijk werkplan voor 2011 vastgesteld. Het PDO is de Stichting Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken (SUB), de PSO is het Bibliotheek ServiceCentrum (BiSC). De samenwerking krijgt in 2011 en 2012 gestalte door een samenwerkingscontract. Daarna wordt bekeken of men toe is aan een zware federatie of fusie (Basisbibliotheek Utrecht). Overigens doen de bibliotheken Nieuwegein en Veenendaal niet mee aan de samenwerking.
Het werkplan noemt drie gemeenschappelijke doelen en zeven innovatieve projecten.

Doelen
De drie doelen zijn:
  • Het huidige aantal leden (22%) verhogen naar het landelijk gemiddelde (25%);
  • De bibliotheekvestigingen tot een place to be maken, met een groter aantal bezoekers;
  • Werken aan meer en betere samenwerkingsrelaties met provinciale partners op het gebied van cultuur, educatie en erfgoed.
Projecten
De zeven innovatieve projecten zijn (met per project de portefeuillehouder, d.w.z. de opdrachtgever voor de uitvoering):
  1. Provinciaal collectioneren (Erno de Groot, Bibliotheken Eemland);
  2. Mediawijsheid (Mirjam van den Bremen, Bibliotheek Het Groene Hart);
  3. Kleine kernen en formulemanagement (Iet Hoogenboezem, Bibliotheek Lek & IJssel);
  4. Digitale bibliotheek (Ton van Vlimmeren, Bibliotheek Utrecht);
  5. Provinciale marketing (Eric de Haan, Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen);
  6. Provinciaal HRM-beleid (Bonne Westdorp, Cultuurcentrum Midden-Utrecht);
  7. Netwerkontwikkeling en communicatie met culturele partners (Mariet Wolterbeek, Bibliotheek Z-O-U-T, Zuidoost Utrecht).
Stelseltaken en subsidie
Naast de innovatieve projecten zijn er ook provinciale stelseltaken, te weten: logistiek, ICT en secretariële en financiële ondersteuning van de SUB.
De provincie Utrecht subsidieert de SUB voor de uitvoering van innovatieve taken. Met dat geld selecteert de SUB provinciale innovatieprojecten, waarna de uitvoering bij BiSC wordt belegd.
De provinciale subsidie voor de uitvoering van provinciale stelseltaken gaat naar BiSC, op basis van een werkplan waar de SUB mee moet instemmen.

'Stille kracht'
BiSC noemt zichzelf als uitvoeringsorganisatie voor de SUB 'de stille kracht' achter de uitvoering van alle gezamenlijke provinciale taken.
Het werkplan, met de titel De basis voor grote stappen vooruit, zegt: 'De SUB-directeuren geven de koers aan op hoofdlijnen en relevante details en hebben als portefeuillehouder ook een vertegenwoordigende rol op hun eigen vakgebied. BiSC verhoudt zich tot de SUB als een “ambtenaar tot zijn/haar wethouder”: adviserend en uitvoerend en eindverantwoordelijk als het gaat om de dagelijkse exploitatie.'
Het werkplan merkt verder op dat alle SUB-leden verantwoordelijk zijn voor hun eigen exploitatie en dat diverse provinciale taken en projecten regelmatig consequenties hebben voor deze exploitatie. Om die reden is het van groot belang dat besluitvorming hierover tijdig en transparant kan plaatsvinden. BiSC heeft speciaal voor het netwerk een methodiek van projectmanagement ontwikkeld die hier op stuurt. Onder de noemer 'sigaren roken en toch achter het stuur' worden projectleider en secretarissen geïnstrueerd om de portefeuillehouder in zijn/haar bestuurlijke rol optimaal te bedienen.

Stichting Samenwerkende PSO’s
Over ICT en het programma Digitale bibliotheek zegt het werkplan: 'Via de Stichting Samenwerkende Provinciale Serviceorganisaties (PSO’s) zal in 2011 een samenwerkingscontract worden gesloten met de Stichting Bibliotheek.nl om met elkaar beheer en invoering van de landelijke digitale bibliotheek te regelen. De directeur van BiSC (vice-voorzitter Stichting PSO’s) en de directeur van Bibliotheek Utrecht (als netwerkpartner in het G4-overleg) werken samen aan deze ontwikkelingen in afstemming met de collega’s in der SUB.'

Zie de website van BiSC voor het werkplan (PDF)


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie