HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Ministerie van OCW organiseert 'veldconsultaties' over bibliotheekwet
10-03-2011
De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) meldt in haar nieuwsbrief van maart dat gisteren (9 maart) de eerste zogenoemde 'veldconsultatie' vanuit het ministerie van OCW voor aanpassing van de Wet Specifiek Cultuurbeleid op het terrein van openbare bibliotheken heeft plaatsgevonden.
Voor deze sessie waren alle landelijke partijen, alsmede NBD/Biblion, universiteiten, KB, DBNL en de Bibliotheekcharterpartners uitgenodigd.
De VOB spreekt van een constructieve bespreking tijdens welke werd geïnventariseerd wat de overwegingen voor wetgeving zijn, welke functies van de openbare bibliotheek er onderscheiden worden en wat de relatie tussen fysieke en digitale bibliotheek is. In tweede instantie werden per overheid de taken en verantwoordelijkheden voor de openbare bibliotheek in kaart gebracht.

De VOB pleitte tijdens de bijeenkomst voor betere verankering van de verantwoordelijkheid van de overheden voor de bibliotheek in de wet. Ook vroeg ze speciale aandacht voor behoud van contributievrijdom voor de jeugd, centrale regie en financiering voor de digitale bibliotheek, de verantwoordelijkheid van de overheden voor het stelsel als geheel en de deelname van de individuele bibliotheken en PSO's in het stelsel.

Op 15 maart vindt een tweede veldconsultatie plaats, waar individuele partijen uit de branche geraadpleegd worden.

De VOB heeft haar advies voor wetgeving vastgelegd in de Proeve van wet en op 15 februari schriftelijk onder de aandacht van de staatssecretaris gebracht. VOB-voorzitter Erik Jurgens richtte zich in de brief tot staatssecretaris Zijlstra om hem op de hoogte te stellen van de behoeften van de branche als het gaat om de aanpassing van de Wet Specifiek Cultuurbeleid.
Aanleiding voor de wetswijziging zijn het aflopen van het Bibliotheekcharter per einde 2012 en verankering van de rijkstaken als het gaat om de verdere digitalisering van de bibliotheek.

De veldconsultaties door het ministerie van OCW moeten gezien worden in het licht van de voorbereidingen van de aanpassingen aan de wet. In de loop van de zomer moet er een wetsvoorstel liggen. De wet zou per 1 januari 2013 in werking moeten treden, aldus de VOB. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie