HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Dedicon reorganiseert
11-03-2011
De directie van Stichting Dedicon heeft een besluit tot reorganisatie bekendgemaakt. Als gevolg van een gewijzigde vraag van zowel eindgebruikers als subsidieverstrekkers beschouwt de directie deze stap op dit moment als onontkoombaar. Het is de ambitie van Dedicon om door de reorganisatie de dienstverlening aan blinden, slechtzienden en dyslectici ook op langere termijn te kunnen garanderen en uit te kunnen breiden. De ondernemingsraad heeft advies uitgebracht, de Raad van Toezicht de plannen goedgekeurd.
Er worden maatregelen genomen om de organisatie voor te bereiden op de toekomst. De werkzaamheden worden voor het overgrote deel gecentraliseerd in de vestiging Grave. De productie van gesproken educatieve materialen en algemene lectuur wordt in de vestiging Rijswijk geconcentreerd. De Amsterdamse vestiging zal gesloten worden, de personele bezetting krimpen. Om de gevolgen van deze maatregelen op te vangen is met de vakorganisaties een sociaal plan overeengekomen.

Dedicon vertrouwt erop dat mensen met een leesbeperking in de toekomst kunnen blijven rekenen op dezelfde producten en diensten van ten minste dezelfde praktijk. Een verhoging van de klanttevredenheid is een agendapunt voor de komende jaren, met de focus op snelle en betrouwbare leveringen. Daarnaast wordt gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

De twee grootste opdrachtgevers van Dedicon zijn het Sector Instituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en het ministerie van OCW. Voor het SIOB produceert Dedicon jaarlijks zo’n 1300 gesproken boeken, 500 brailleboeken en 3700 gesproken edities van kranten en tijdschriften die worden uitgeleend via het Loket aangepast-lezen. Voor OCW worden aangepaste leermiddelen geproduceerd die via een bestelsite worden verhuurd aan scholen en aan studenten en leerlingen met een leesbeperking.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie