HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Evaluatie Week van de Mediawijsheid 2010
19-03-2011
Van 24 november tot en met 1 december 2010 organiseerde Mediawijzer.net in samenwerking met 123 Openbare Bibliotheken de eerste Week van de Mediawijsheid. In deze week werden de bibliotheken geprofileerd als 'Huis van de Mediawijsheid', waar het publiek terecht kan met eenvoudige praktische vragen over mediawijsheid en nieuwe media. Onlangs publiceerde Mediawijzer.net een evaluatie van deze Week.
De resultaten van dit evaluatierapport zijn gebaseerd op 82 evaluaties van 123 bibliotheken (ca 66%). Gezamenlijk hebben de respondenten ongeveer 245 activiteiten georganiseerd. De activiteiten varieerden van workshops en demonstraties tot lezingen en inloopspreekuren. De meeste bibliotheken hebben 2 à 3 activiteiten georganiseerd, slechts vier bibliotheken hadden er tien (of meer).

Wat opvalt is dat veel activiteiten niet op specifieke doelgroepen waren gericht, maar op ‘iedereen’ of ‘geïnteresseerd publiek’. Deze activiteiten trokken over het algemeen minder bezoekers dan activiteiten speciaal gericht op bijvoorbeeld kinderen. Wellicht dat het toespitsen op een specifieke doelgroep dus beter werkt om bezoekers te genereren, aldus de evaluatie.
Als meest succesvolle activiteit worden vooral demonstraties van e-books en e-readers en workshops over sociale media als Hyves en Twitter genoemd.

Op de vraag of de Week van de Mediawijsheid tot meer bezoekers heeft geleid wordt door de bibliotheken uiteenlopend gereageerd. Ongeveer de helft van de respondenten denkt dat de Week (waarschijnlijk) wel heeft bijgedragen, een derde denkt (waarschijnlijk) niet. Volgens de respondenten heeft de doelgroep ‘senioren’ de bibliotheek gedurende de Week van de Mediawijsheid het meest bezocht. Ook wordt de doelgroep ‘kinderen’ herhaaldelijk als eerste genoemd.

Enkele aanbevelingen die op basis van de evaluatie gedaan worden voor de editie van 2011:
  • De communicatie en activiteiten rond de Week van de Mediawijsheid richten op specifieke vooraf bepaalde en omschreven doelgroep.
  • In het voorbereidingstraject meer aandacht voor het informeren en/of trainen van de medewerkers van de bibliotheek.
  • Onderzoek doen naar de wenselijkheid voor bovenstaande voorgestelde training van medewerkers op het gebied van kennisniveau en houding in samenwerking met de VOB, SIOB en Bibliotheek.nl.
  • Creëer geen te hoge verwachtingen ten aanzien van de landelijke publiciteit. Alleen die publiciteit communiceren die uitgevoerd gaat worden, zodat bibliotheken hierop terug kunnen vallen en mee kunnen liften met die landelijke publiciteit.
  • Onderzoek doen naar de mogelijkheid om de 3e Week van de Mediawijsheid te verplaatsen naar het voorjaar van 2012.
  • Stem campagnes en andere activiteiten van de kernpartners zo goed als mogelijk op elkaar af, zodat deze elkaar versterken en aanvullen en niet concurrerend zijn.
  • Handhaaf de campagnesite. Bij herhaling van de digitale kaart op de campagnesite is zichtbaarheid van het programma op vestigingsniveau van de bibliotheek van belang.
  • Betrek de netwerkpartners meer bij de 2e Week van de Mediawijsheid.
  • Onderzoek de mogelijkheid voor gebruik van een ander digitaal platform dan de huidige groepenomgeving van Kennisnet.
Het rapport is hier te vinden (PDF).


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie