HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Onderzoek naar centrale database met metadata van digitale content
31-03-2011
In de periode januari-maart 2011 heeft Bureau Pleiade in opdracht van directies van Koninklijke Bibliotheek en Bibliotheek.nl in het kader van de Gemeenschappelijke Informatie-infrastructuur (GII) een onderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een landelijke metadata-database, die de Koninklijke Bibliotheek, openbare bibliotheken en universiteitsbibliotheken ook voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken, zo meldt Stichting Bibliotheek.nl.  Het onderzoeksrapport is onlangs verschenen, met als titel: Onderzoek naar de opties voor een centrale database met metadata van digitale content. Resultaten van een interviewronde onder de stakeholders Openbare Bibliotheken, Universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en OCLC EMEA.
In het rapport  (PDF) wordt met betrekking tot de openbare bibliotheken gesteld dat alle gesprekspartners het meest zien in een gezamenlijk optrekken van de OB's en de KB. Men ziet de deelname van universiteitsbibliotheken niet als een absolute noodzaak om te starten. Wanneer de OB's en de KB gezamenlijk een index bouwen waarin een belangrijk deel van de in de Nederlandse bibliotheken beschikbare informatie zoekbaar en vindbaar is, aangevuld met digitale culturele (audiovisuele) en historische materialen, dan is er een grote stap gezet. In een later stadium zouden dan universiteitsbibliotheken kunnen aanhaken. Aan een dergelijk scenario, waarin snel resultaten kunnen worden geboekt, wordt de voorkeur gegeven boven een scenario, waarin de universiteitsbibliotheken mee zouden doen maar waar de resultaten langer op zich zouden laten wachten.
De gesprekspartners hebben een voorkeur om gebruik te maken van de infrastructuur die er al is om een en ander te realiseren. Essentiële voorwaarde is dat de rechtenkwesties naar bevrediging geregeld moeten zijn. Wanneer dat goed zou kunnen, vinden de meeste gesprekspartners een realisatie via OCLC het beste scenario omdat dat de mogelijkheid biedt om de metadata van digitale en gedrukte content geïntegreerd aan te bieden, aldus het rapport.

In een reactie op het rapport op de website van Stichting Bibliotheek.nl stellen Bas Savenije, directeur Koninklijke Bibliotheek (KB), en Peter van Eijk, directeur Stichting Bibliotheek.nl, dat de KB en Bibliotheek.nl mede op basis van dit onderzoek hebben besloten om samen te werken aan een centrale zoekfunctie (een Open Index) voor boeken, kranten, tijdschriften én digitale content. Hierbij wordt ook de wetenschappelijke informatie meegenomen en zover mogelijk ook de audiovisuele content die beschikbaar is via Beeld & Geluid en de publieke omroep.
'De zoekfunctie zal gebruik maken van een centrale databank die wordt opgebouwd vanuit diverse bronnen en waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van bestaande bouwstenen, zoals het GGC. Dit betekent dat we in overleg zullen treden met de directie van OCLC EMEA over het kader waarbinnen dit gerealiseerd kan worden; hierbij zal worden uitgegaan van de internationaal geldende record use policy van OCLC.org,' aldus Savenije en Van Eijk.

De stuurgroep van het Consortium GII zal moeten bezien hoe deze afspraken zich verhouden tot de bestaande GII-consortium-overeenkomst.
Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie