HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Besluitvorming toekomst bibliotheek Vlissingen uitgesteld
13-04-2011
Nadat ongeveer twee maanden geleden door de Bibliotheek Vlissingen plannen voor een ´bibliotheek van de toekomst´ werden aangekondigd, in het kader waarvan de centrale in Vlissingen en het filiaal in Souburg zouden moeten sluiten, ontstond er plaatselijk enige onrust, die onder andere ook leidde tot verschillende acties. De bibliotheek en de gemeente hebben onlangs aangekondigd dat mede daarom de besluitvorming over de toekomst van de bibliotheek uitgesteld wordt.
Op de (gemeentelijke) website van de bibliotheek wordt verwezen naar de inspraakrondes die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden om het publiek te informeren over het concept dat aan de bezuinigingsopdracht ten grondslag ligt. ‘Maar echt overtuigen lukt bij bijna niemand,’ zo wordt gesteld.

De vele reacties die zijn binnengekomen (in de bibliotheek 404 reacties en opmerkingen, 258 handtekeningen die kinderen ophaalden en via de SP enkele honderden handtekeningen en protesten) hebben geleid tot vragen van politieke partijen. Zo wil men vooral garanties dat het gebouw van de centrale, ’t Spui, niet leeg blijft staan. Daarnaast wil men zekerheid over het voortbestaan van buurthuizen als daarin een bibliotheek wordt ondergebracht, duidelijkheid over de aantrekkelijkheid van wijkbibliotheken voor ouderen, financiële helderheid met betrekking tot het innovatietraject zelf en de structurele realisatie van de bezuinigingsopdracht. Er is vraag naar uitwerking van een alternatief, waarin een verkleinde bibliotheekcentrale gehandhaafd blijft in ’t Spui, zo valt op de website te lezen.

Er is nu besloten om definitieve besluitvorming te baseren op een uitgebreid document dat het college van B&W in mei aan de raad zal aanbieden. De behandeling ervan vindt waarschijnlijk plaats in de gemeenteraad van 9 juni 2011. Op die datum wordt dus bekend in hoeverre de plannen van de nieuwe bibliotheek daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.

Op de website wordt ook aandacht besteed aan de aard van de reacties. De meerderheid van de reacties beschrijft vooral de ontevredenheid over het feit dat de bibliotheek sluit. Alternatieven worden er niet genoemd. Men wil vooral laten merken dat zij de bibliotheek in haar huidige vorm waardeert en daarom graag wil dat de bibliotheek blijft. Vooral de functie van de bibliotheek als sociale ontmoetingsplaats komt vaak naar voren, zo wordt gesteld.

In het komend nummer van Bibliotheekblad staat een interview met directeur Kees Hamann van de Bibliotheek Vlissingen, waarin hij ingaat op de achtergronden van de plannen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie