HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Staatssecretaris Zijlstra onderschrijft beleidsplan Koninklijke Bibliotheek
21-04-2011
Staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gisteren in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op het Beleidsplan 2010-2013 van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Zijlstra stelt in de brief de stevige ambities van de KB op het gebied van de digitale toegang tot publicaties, het ontwikkelen van een nationale informatieinfrastructuur, internationale samenwerking voor duurzame en veilige opslagfaciliteiten en de (papieren en digitale) collecties te onderschrijven.
Het Beleidplan 2010-2013 van de KB formuleert vijf prioriteiten:
  1. De KB biedt iedereen overal digitale toegang tot alles wat in en over Nederland is gepubliceerd.
  2. De KB wil stimuleren dat er één gezamenlijke nationale informatie-infrastructuur komt waarbinnen de mogelijkheden van de digitale wereld optimaal worden benut.
  3. Duurzame veilige opslagfaciliteiten zijn een noodzakelijke voorwaarde om te garanderen dat digitale informatie ook in de toekomst te raadplegen is. Hierbij is internationale samenwerking onontbeerlijk.
  4. Het onderhouden, presenteren en uitbouwen van de collecties – papier en digitaal – is en blijft één van de kerntaken van de KB. De papieren en digitale collecties zullen elkaar wederzijds versterken.
  5. De ambities van de KB vragen een forse inspanning van de organisatie en haar medewerkers. De organisatiestructuur zal in het teken komen te staan van de digitale dienstverlening. De KB krijgt een meer open cultuur.
De staatssecretaris stelt in de brief (PDF) over het geheel genomen deze ambities en strategische prioriteiten van de KB te ondersteunen. Net als de KB is Zijlstra van mening dat de digitale bibliotheek de toekomst is, maar dat die niet mogelijk is zonder de duurzaam opgeslagen papieren collectie die de basis ervan vormt.

'Niet alleen de Koninklijke Bibliotheek en de wetenschappelijke wereld werken echter aan digitalisering, ook de openbare bibliotheeksector doet dat. De gezamenlijke openbare bibliotheken bouwen een landelijke digitale openbare bibliotheek (Bibliotheek.nl). Beide initiatieven hebben hun eigen accenten. De KB kan veel digitale content bieden en de openbare bibliotheken een groot publieksbereik. Met het oog op een efficiënte inzet van overheidsmiddelen en de kwaliteit van de dienstverlening, is het van groot belang dat beide initiatieven in samenhang en samenwerking plaatsvinden,' aldus Zijlstra. 'Het is dan ook toe te juichen dat de KB, samen met de wetenschappelijke en de openbare bibliotheken en erfgoedorganisaties ernaar streeft dat in de toekomst iedereen, waar ook ter wereld, digitaal toegang zal hebben tot ons nationale cultureel erfgoed en, zo mogelijk, ook toegang kan krijgen tot de meest recente wetenschappelijke publicaties.'

Het Beleidsplan 2010-2013 van de KB is hier te vinden.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie