HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Commissie-Terlouw: Groninger Forum moet doorgaan
29-04-2011
Op 26 april heeft de commissie conceptontwikkeling Grote Markt Oostzijde/Groninger Forum onder leiding van Jan Terlouw haar rapport gepresenteerd over het Groninger Forum. Voornaamste conclusie: het Groninger Forum moet er komen. 
De commissie werd in het leven geroepen nadat Provinciale Staten van Groningen 35 miljoen euro subsidie voor het plan hadden ingetrokken. Het  plan kwam hierdoor op losse schroeven te staan, wat leidde tot een aanvaring tussen gemeente en provincie Groningen. De Commissie-Terlouw was gevraagd de plannen voor het nieuwbouwproject onder de loep te nemen en aanbevelingen voor aanpassingen te doen. (Zie Bibliotheekblad, nr 2 2011, p.4) De commissie bestond naast Jan Terlouw uit Jan Willem Sieburgh en Hans van Velzen van de OBA.

De commissie komt in het rapport tot de conclusie dat moet worden doorgegaan met de ontwikkeling van het Forum. Groningen heeft een unieke kans om een forse impuls te geven aan de culturele infrastructuur van de stad, aldus de commissie. De stad heeft behoefte aan een tweede publiekstrekker in de culturele infrastructuur, naast het Groninger Museum. De commissie vindt dat de kern van het concept van het Forum goed is, maar nog wel gepolijst moet worden. De commissie doet enkele suggesties om het concept te verrijken, maar ziet geen aanleiding om het concept radicaal te veranderen.

De commissie is van mening dat het ontwerp van het Forum-gebouw geen ruimte biedt voor het toevoegen van commerciële functies zoals winkels. Wel vindt de commissie dat de gemeente op zoek zou moeten naar nieuwe trekkers voor het Forum en denkt daarbij aan de universiteit en de Hanzehogeschool. De gemeente Groningen zou weer meer de regie in handen moeten nemen bij de totstandkoming van het Forum.

De commissie geeft in overweging om bij de communicatie over het Forum nadrukkelijker te verwijzen naar de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Dit culturele gebouw heeft een vergelijkbaar concept als het Forum en heeft zijn succes inmiddels bewezen. De OBA heeft aangetoond dat het neerzetten van een nieuw bibliotheekconcept, in een fraai gebouw op een goede plek, voorzien van uitstekende horeca, een publiekstrekker is en een aanwinst voor de culturele infrastructuur van de stad, aldus de commissie.

De commissie ziet een aantal kansrijke toevoegingen aan het Forum-concept: Newseum, tentoonstellingen rondom actuele gebeurtenissen; Groninger Uitburo; Wisseltentoonstellingen samen met andere Groningse musea; Studium Generale RUG; Wisseltentoonstellingen onder de vlag van het Nationaal Historisch Museum; Studio voor radio en TV lokale omroep.

Volgens de Groninger Internet Courant zou de provincie Groningen zich in grote lijnen kunnen vinden in de conclusies van de commissie-Terlouw. ‘Het rapport van de Commissie Terlouw is duidelijk. Volgens dat rapport kan het Groninger Forum een aanjager zijn voor de Groningse economie. De commissie vindt dat het concept niet te veel veranderd moet worden en dat de exploitatievoorstellen realistisch zijn. Wij hebben er vertrouwen in dat de gemeente Groningen de suggesties van Jan Terlouw en zijn collega’s meeneemt. Als de stad de aanbevelingen, adviezen en conclusies overneemt, dan staan wij constructief en positief tegenover een nieuwe aanvraag voor de REP-subsidie’, zo wordt gedeputeerde Wilma Mansveld geciteerd.

Het volledige rapport is te downloaden van de website van de gemeente Groningen.

Hier is een item van NOS-radio te beluisteren over het rapport. Print deze pagina