HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Raad voor Cultuur: Maak van PSO’s landelijke bibliotheekvoorziening
30-04-2011
De Raad voor Cultuur vindt dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de provincies in het bibliotheekbestel moet worden beëindigd. Dat lijkt de Raad een betere oplossing voor door hem gesignaleerde problemen dan nieuwe wetgeving. 
De Raad stelt vast dat de PSO’s de Stichting Samenwerkende PSO’s Nederland (SSPN) hebben opgericht, maar dat dit niet geleid heeft tot een vervolg door het Interprovinciale Overleg (IPO), noch ambtelijk, noch bestuurlijk. De Raad signaleert dat de provincies de aanbeveling in het Bibliotheekcharter om tot meer uniformering in de taken van PSO’s te komen niet opvolgen.

Dit schrijft de Raad in de Sectoranalyse Bibliotheekbeleid en Letteren (pagina 38) die hoort bij het advies over het cultuurbeleid 2013-2016. Zie hierover het artikel in Nieuws uitgelicht.

De Raad wil dat het subsidiebedrag van de provincies voor de PSO’s (ca. € 40 miljoen) beschikbaar blijft voor het openbare bibliotheekwerk. De raad zegt: 'Van belang is wel dat voor de branche onontbeerlijke expertise en netwerken van de provinciale serviceorganisaties overgaan naar een landelijke bibliotheekvoorziening. Ook dient in het kader van “geld volgt taak”, het budget voor deze organisaties beschikbaar te blijven voor de sector. Als dat wegvalt zijn zowel de landelijke bibliotheekvoorziening als de lokale bibliotheken in gevaar.'

PSO’s naar Bibliotheek.nl
De Raad adviseert verder de ingezette samenwerking tussen de PSO’s zodanig te intensiveren dat deze uiteindelijk met de Stichting Bibliotheek.nl samengaan tot een landelijke bibliotheekvoorziening. 'De bekostiging kan, na een herverdeling van bestuurlijke verantwoordelijkheden, vanuit OCW via het sectorinstituut plaatsvinden. Op deze manier wordt de organisaties van de bibliotheeksector verregaand vereenvoudigd en worden bestaande expertise en netwerken behouden.'

De Raad zegt nog een keer dat als de positie van het sectorinstituut (SIOB) niet wordt versterkt, het SIOB geen meerwaarde heeft ten opzichte van de situatie van voor 1 januari 2010. 'Sterker nog, dan is met het ontstaan van nog meer partijen de situatie verslechterd.'

De sectoranalyses staan ook op de site van de Raad voor Cultuur (www.cultuur.nl). Die van Bibliotheken en Letteren op pagina’s 32 t/m 41.
Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie