HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Mes in subsidie Bibliotheek Oost-Achterhoek
02-05-2011
De Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgt de komende jaren te maken met gefaseerde vermindering van subsidie, afname van de collectieomvang, beperkte openingsuren, vermindering van de oppervlakte van de bibliotheken, alsook met het verlies van de helft van het personeelsbestand.
Aldus blijkt uit stukken van de gemeente Winterswijk, zo meldt De Gelderlander vandaag. De subsidie van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, met als werkgebied Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, werd dit jaar al niet trendmatig verhoogd, voor de komende jaren zal er sprake zijn van gefaseerde verlaging. Voor 2012 zal het gaan om 10% vermindering, voor 2013 om 20% en voor 2014 zal er een extra korting worden opgelegd. Dat komt neer op een daling van de subsidie van 700.000 euro zoals die momenteel is, naar iets meer dan 400.000 euro vanaf 2014.

De bedoeling is dat elke betrokken gemeenten voortaan een zogenoemde basissubsidie zal verstrekken ter hoogte van de helft van het huidige bedrag, eventueel aangevuld met een subsidie voor lokale wensen.

De verschillen binnen de drie gemeenten zijn groot, zo wordt gesteld in de gemeentelijke stukken (PDF). Zo is de bezuinigingstaakstelling verschillend en heeft de gemeente Berkelland er in eerste instantie zelfs voor gekozen de subsidierelatie met de bibliotheek op te zeggen. Na intensief overleg is Berkelland weer bereid subsidie beschikbaar te stellen en diensten af te nemen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Verder is de structuur van de gemeenten heel verschillend. Zo hebben Oost Gelre en Berkelland meerdere vestigingen in de verschillende kernen en rijd er een bibliobus. Omdat het opdrachtgeverschap en de beschikbare middelen kunnen verschillen is afgesproken dat elke gemeente waar voor zijn geld krijgt. Dus de plaatselijke subsidie wordt ook alleen in die zelfde plaats ingezet, zo valt te lezen in het Winterswijkse collegebesluit.

Er is een inschatting gemaakt van de gevolgen voor de bibliotheek in Winterswijk. Momenteel is de bibliotheek 37,5 uur per week geopend en er is altijd personeel aanwezig. In 2013 wordt dat 22 uur. Daarbij komen 30 openingsuren zonder personele bezetting en kunnen leden zelfstandig boeken lenen en terugbrengen met behulp van de vorig jaar ingevoerde selfservice. Het boekenbezit blijft gehandhaafd op ongeveer 61.000 exemplaren, zo valt te lezen op de website van de gemeente Winterswijk.

Zie eerdere berichten hier en hier.
Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie