HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Huisvestingsplan Bibliotheek Breda: 1 centrale, 2 stadsdeelbibliotheken en 7 servicepunten
06-05-2011
Onlangs is het college van burgemeester en wethouders van Breda akkoord gegaan met het Masterplan Huisvesting Bibliotheek Breda 2011. In dit plan wordt uitgegaan van een centrale vestiging in de binnenstad, twee stadsdeelbibliotheken en zeven servicepunten.
De gemeenteraad heeft in 2009 een nieuwe beleidsvisie voor de bibliotheek vastgesteld. Daarbij gaf de raad opdracht om te zorgen voor een sluitende begroting gebaseerd op die beleidsvisie, inclusief een nieuw spreidingsplan voor de bibliotheekvestigingen.

Het spreidingsplan ziet er als volgt uit:
  • De centrale vestiging van de bibliotheek blijft topvoorziening en studiebibliotheek voor de hele stad en krijgt nog dit jaar zelfservice en een aantrekkelijkere opstelling van de collectie.
  • Twee filialen worden stadsdeelbibliotheken: één voor het noordelijk deel van de stad (Haagse Beemden) en één voor het zuidelijk deel (IJpelaar). Deze bibliotheken hebben weliswaar minder vierkante meter vloeropppervlak maar een grote collectie en een breed dienstenpakket. Ze bieden daarmee ondersteuning aan de servicepunten.
  • Zeven bibliotheekservicepunten in vestigingen waar in veel gevallen samen met derden (bijvoorbeeld de Rabobank) gebruik van wordt gemaakt volgens het winkelconcept. Minder vloeroppervlak (m2), een kleine actuele collectie en een beperkt dienstenpakket zijn kenmerkend voor een servicepunt.
Op dit moment heeft Breda naast de centrale negen filialen, verspreid over de stad en in nabijgelegen dorpen als Teteringen en Ulvenhout.

Met het huisvestingsplan blijft de bibliotheekfunctie bestaan volgens de huidige spreiding over de stad. Wel zijn er gevolgen voor de omvang van huidige locaties en soms ook voor de plek waar de bibliotheek nu gehuisvest is, aldus de Bibliotheek Breda.

Met de reorganisatie van het huisvestingsbeleid zal ook het winkelconcept worden toegepast bij de Bredase vestigingen.

Het Masterplan Huisvesting Bibliotheek Breda komt aan de orde in de Raadscommissie Maatschappij op donderdag 19 mei aanstaande. Daarna zal het college van B&W het definitief vaststellen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie