HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Jaarverslag SIOB: Bibliotheek.nl liet in 2010 € 2,1 miljoen liggen
06-05-2011
De Stichting Bibliotheek.nl heeft in 2010 ruim € 2,1 miljoen projectgelden voor digitale innovatie van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) laten liggen. Dit blijkt uit de jaarcijfers van het SIOB, zoals gepubliceerd in het SIOB-jaarverslag 2010. Ook blijkt dat het SIOB een totaalbedrag van ruim € 3,6 miljoen (inclusief de genoemde € 2,1 miljoen) in 2010 niet heeft besteed, op een begroting voor de besteltaken (exclusief Aangepast lezen) van ruim € 6,2 miljoen.
De herziene begroting was in 2010 € 17,5 miljoen, bestaande uit ruim € 6,2 miljoen voor de reguliere besteltaken en € 11,3 miljoen voor Aangepast lezen. OCW heeft het SIOB toestemming gegeven het in 2010 niet-bestede bedrag in een 'bestemmingsfonds OCW' op te nemen. Het SIOB gaat in 2011 en 2012 met OCW overleggen hoe dat fonds zal worden besteed.

Bibliotheekblad besteedde eerder al aandacht aan het inhoudelijke deel van het jaarverslag.

De toelichting op de financiële resultaten van 2010 meldt op pagina 7: 'Doordat 2010 een startjaar was voor het SIOB zijn de uitgaven achtergebleven bij de begroting. Daarbij werd eind 2010 pas duidelijk dat Bibliotheek.nl in 2010 geen beroep doet op de gelden voor digitale innovatie.'

Op pagina 34 staat in de toelichting op het deel van het SIOB-programma waarin digitale innovatie thuishoort (n.l. afstemming en coördinatie): 'De ontwikkeling van de digitale infrastructuur vindt plaats bij Bibliotheek.nl. Eind 2010 werd duidelijk dat Bibliotheek.nl geen projectaanvraag meer zou indienen bij het SIOB voor deze begrote projectgelden.'
Begroot was € 2.108.000, uitgegeven is € 6.283. Niet besteed dus: € 2.101.717.

Nog geen verklaring
Bibliotheekblad vroeg een aantal direct-betrokkenen, onder wie Peter van Eijk, wat de reden is om een bedrag van € 2,1 miljoen te laten liggen. Van Eijk antwoordde dat hij geen directeur van Bibliotheek.nl meer is en dat dergelijke vragen gesteld moeten worden aan zijn opvolger, Diederik van Leeuwen. De heer Van Leeuwen gaf nog geen antwoord. Ook SIOB en OCW gaven nog geen antwoord.

Halvering in 2015
Het SIOB-jaarverslag, waarin staat dat in 2010 € 3,3 miljoen van de € 6,2 miljoen besteltaken en ruim 3 ton van de 11,3 miljoen Aangepast lezen (samen € 3,6 miljoen) niet besteed werd, verscheen 26 april. Drie dagen later, 29 april, kwam het advies van de Raad voor Cultuur over het cultuurbeleid uit waarin wordt aanbevolen het reguliere besteltakenbudget ingaand 2015 te halveren en daar een richtbedrag van € 3.269.000 voor uit te trekken.
Tevens adviseerde de Raad het geld dat provincies voor PSO’s uittrekken (€ 40 miljoen) te centraliseren, toe te voegen aan het landelijke bibliotheekbudget en de samenwerkende PSO’s met Bibliotheek.nl te laten samengaan in een landelijke voorziening. Via het SIOB te bekostigen door OCW.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie