HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Commissie Digitale Bibliotheek: zorg over voortgang productrealisatie Bibliotheek.nl
10-05-2011
´De voortgang van de productrealisatie bij Stichting Bibliotheek.nl baart de Commissie zorg. Op basis van voorliggende stukken en gesprekken die commissieleden individueel gevoerd hebben (als PSO of OB) met BNL komt een beeld naar voren dat doelen, resultaten en planning onvoldoende helder zijn. De focus van BNL zou moeten liggen op implementeren van wat al mogelijk is en nu even stoppen met nieuwe ontwikkelingen. Daarover spreekt de commissie met Stichting Bibliotheek.nl.´

Dit staat onder het kopje ´Commissie Digitale Bibliotheek´ te lezen in een notitie Rapportage vanuit de commissies die geagendeerd is voor het ledencongres van de VOB op 19 mei. Zie ook: notitie op de VOB-site (PDF).

Over het Pleiade-rapport (waaruit blijkt dat de universiteitsbibliotheken vooralsnog niet meedoen aan een Nationale Bibliotheek Catalogus als open index; zie ook artikel op site bibliotheekblad) zegt de commissie: ´Inzichtelijk wordt dat er binnen de GII een scheiding ontstaat tussen universiteitsbibliotheken enerzijds en de KB en de OB anderzijds. De Commissie concludeert dat dit jammer is, maar dat het geen drama is als de wegen zich zouden scheiden.´

Internationaal
Over dat laatste onderwerp merkt Bas Savenije, directeur van de KB en voorzitter van de stuurgroep van het GII-consortium, in Informatie Professional 5/2011 op: ´De universiteitsbibliotheken oriënteren zich voor hun digitale content met name internationaal en hebben daardoor geen behoefte aan een afzonderlijke centrale metadatabase voor de nationale infrastructuur.´
Hij zegt verder: ´Het standpunt van de UB’en hoeft geen belemmering te vormen voor levering van de voorgenomen diensten in de nationale infrastructuur. Het Open Access-materiaal van de UB’en is in ieder geval beschikbaar. Toegang tot wetenschappelijke collecties onder licenties kan (uiteraard onder nader te bepalen voorwaarden) voor een aanzienlijk deel gerealiseerd worden in samenwerking met de KB.´
Op de vraag of het gevolgen heeft voor de beoogde inhoud en mogelijkheden zegt Savenije: ´Voor de hoeveelheid metadata nauwelijks en zeker niet in termen van dienstverlening. De backoffice zal er voor de verschillende sectoren, in elk geval op de middellange termijn, anders uitzien. Op de lange termijn zou er via OCLC-World Cat en een Nederlandse metadatahub weer een gemeenschappelijke voorziening kunnen ontstaan.´
Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie