HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB vraagt advies over relatie met Bibliotheek.nl
10-05-2011
Het VOB-bestuur wil zich de komende maanden extern laten adviseren over de relatie tussen VOB en Bibliotheek.nl (BNL). Dit staat in een notitie Mededelingen/voortgangsberichten bij de vergaderstukken voor het ledencongres op 19 mei, onder het hoofdstukje 'Advies Raad voor Cultuur / bestuurlijke aansturing Stichting Bibliotheek.nl'.
Gemeld wordt: 'Het bestuur heeft inmiddels diverse keren gesproken over de plaats van de Stichting Bibliotheek.nl in het bibliotheekbestel en de bestuurlijke aansturing van deze organisatie (SIOB en VOB benoemen elk 2 bestuursleden en gezamenlijk een voorzitter). De opties variëren van een steviger aansturing door de VOB (dochterbedrijf) tot het juist loslaten van de bestuurlijke verantwoordelijkheid en de invloed op het BNL-beleid anders te organiseren. OCW en SIOB zijn inmiddels ook over dit onderwerp in gesprek.'

Advies Raad voor Cultuur
Meegedeeld wordt verder dat de VOB omstreeks 19 mei een eerste reactie wil geven op het advies van de Raad voor Cultuur, omdat staatssecretaris Zijlstra begin juni wil reageren op dat advies. Het VOB-stuk meldt onder andere over het advies: 'De positie en de bestuurlijke aansturing van Stichting Bibliotheek.nl wordt (weer) ter discussie gesteld. In de achterliggende sectoranalyse agendeert de Raad de toekomstige plek van de taken van de provinciale organisaties en het gebrek in de branche van een gedeelde, aansprekende inhoudelijke visie op nut en noodzaak van de openbare bibliotheken.' Zie ook eerdere berichtgeving op deze site: advies halvering budget SIOB en advies van PSO's landelijke bibliotheekvoorziening te maken.

NBD/Biblion en Bibliotheek.nl
Onder het kopje 'Gesprekken met Stichting Bibliotheek.nl en NBD/Biblion' wordt gemeld dat de VOB enkele gesprekken heeft georganiseerd tussen Bibliotheek.nl en NBD/Biblion. Het doel was beide partijen tot afspraken te laten komen inzake de onderlinge samenwerking en afstemming op het gebied van nieuwe digitale dienstverlening voor de bibliotheken (Nationale Bibliotheek Catalogus, e-books). 'Dit vanuit de overtuiging dat de belangen van de bibliotheken gebaat zijn bij een goede verstandhouding en samenwerking tussen beide genoemde organisaties. Het resultaat van de gesprekken is positief.'

Voor hele tekst Mededelingen/voortgangsberichten: zie notitie op de VOB-site (PDF).

Voor pagina met alle stukken ledencongres 19 mei: zie VOB-site over Algemene Ledenvergadering (ALV).


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie