HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Gemeente Breda overweegt verzelfstandiging culturele instellingen
11-05-2011
De gemeente Breda wil zich meer gaan toeleggen op regisserende taken, in het kader daarvan zouden de Bibliotheek Breda, theater De Nieuwe Veste en het Breda’s Museum zelfstandig kunnen worden.
De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten doen naar het eventueel afstoten van (de culturele) instellingen, zo bericht Breda Vandaag. Momenteel maken bibliotheek, theater en museum deel uit van de gemeente. In het haalbaarheidsonderzoek wordt geconcludeerd dat onder bepaalde voorwaarden verzelfstandiging van de instellingen mogelijk is. Zij moeten worden ondergebracht in een nieuwe stichting met een raad van toezicht, waarvoor Gertjan Endedijk, oud-lid van de Directieraad van de gemeente, als kandidaat gezien wordt. In een dergelijke constructie zijn de medewerkers van de instellingen niet meer in dienst bij de gemeente maar bij de stichting. Afgezien van een aantal decentrale locaties blijven de gebouwen eigendom van de gemeente.

De op te richten stichting zal het vanaf 2012 moeten zien te rooien met 1,3 miljoen euro minder subsidie, vanaf 2020 gaat er van de jaarlijkse subsidie van 10 miljoen euro nog eens 1.43 miljoen euro af. Bij dergelijke bezuinigingsmaatregelen zijn gedwongen ontslagen niet uit te sluiten, in dat geval komen de kosten voor de ontslagprocedure voor rekening van de gemeente.

Wethouder Wilbert Willems op Breda.nl: 'Deze verzelfstandiging past prima in ons cultuurbeleid. Daarmee kunnen we de positie van de huidige gemeentelijke culturele instellingen meer gelijk trekken met die van de andere culturele organisaties in de stad. Daarnaast past deze verzelfstandiging ook uitstekend binnen onze visie op de gemeente als een compacte organisatie met een vooral regisserende en programmerende taak.'

In de Commissie Maatschappij op 19 mei aanstaande zal de vraag aan de orde komen hoe de gemeenteraad denkt over het principebesluit van het college tot de verzelfstandiging onder de genoemde randvoorwaarden.
Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie