HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Stichtingen PSO’s en Bibliotheek.nl gaan samenwerkingsovereenkomst aan
12-05-2011
De Stichting Samenwerkende PSO’s Nederland (SSPN) en de Stichting Bibliotheek.nl (BNL) hebben besloten hun al eerder aangekondigde samenwerking vast te leggen in een overeenkomst. Deze is aangegaan voor de duur van anderhalf jaar. De beide partijen willen de krachten bundelen en zich inspannen om samen te werken bij de innovatie van de openbare bibliotheeksector.
Voor dit jaar spitst de samenwerking zich onder meer toe op:
  • het beter gebruik maken van de regionaal aanwezige competenties bij de grote digitale implementatie-opgave waar de bibliotheken, PSO’s en BNL voor staan;
  • het gezamenlijk aanpakken van de lopende en geplande projecten die deel uitmaken van het landelijke innovatieprogramma dat gericht is op het versterken van de ICT-infrastructuur en landelijke basisdiensten. In dit kader zullen partijen gemeenschappelijk gebruikmaken van een operationele ICT-omgeving voor Ontwikkeling, Test, Integratie, Acceptatie en Productie (OTIAP).
Tineke van Ham, voorzitter van de SSPN, zegt dat de partijen al een paar maanden verkennend met elkaar in gesprek waren: 'We hebben vorig jaar in een tweetal conferenties nagedacht over de mogelijkheden om het innovatievermogen van de openbare bibliotheeksector gezamenlijk te versterken. De uitkomst daarvan is dat we een onderscheid hebben gemaakt tussen de korte-termijn-implementatieopdracht die er nu ligt en de middellange-termijn-ambitie om te komen tot een landelijke serviceorganisatie.'
Bas Eenhoorn, voorzitter van BNL verklaart over de middellange-termijn-ambities:  'Wij moeten permanent innoveren om goed in te kunnen spelen op de veranderende behoeften van eindgebruikers. Dat betekent niet alleen dit jaar samen taken uitvoeren rond de implementatie en het beheer van landelijke digitale diensten. Het houdt vooral ook in: het gezamenlijk doorontwikkelen en het opzetten van systemen die innovatie voor de toekomst blijvend ondersteunen. Daarom gaan we voor het eind van het jaar een bedrijfsplan opstellen voor het oprichten van een gezamenlijke landelijke serviceorganisatie.'

Zie ook het eerdere bericht op deze website (onder het tussenkopje 'Implementatiedraaiboek').

De coördinatie van de samenwerkingstaken hebben de beide stichtingsbesturen gedelegeerd aan de landelijk coördinator van de SSPN, Jos Richters, en aan de nieuwe directeur van BNL, Diederik van Leeuwen.
Zie ook bericht op de site van BNL.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie