HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VVBAD vraagt aandacht voor dienstverlening
16-05-2011
De sectie Openbare Bibliotheken van de VVBAD heeft positief gereageerd op de eerste voorstellen voor een nieuw decreet Lokaal Cultuurbeleid. Minister Schauvliege heeft daarvoor de uitgangspunten bekendgemaakt.
De VVBAD is ervan overtuigd dat hierdoor ook in de toekomst in het lokaal cultuurbeleid voldoende aandacht zal zijn voor de openbare bibliotheek. Besturen die willen intekenen op de Vlaamse beleidsprioriteiten om de bijbehorende subsidies voor het openbaar bibliotheekwerk te kunnen blijven ontvangen zullen moeten voldoen aan een aantal bepalingen die de VVBA ten volle onderschrijft, zoals een onafhankelijk en pluriform aanbod, een online catalogus, laagdrempelige dienstverlening en toegankelijk aanbod, 75% budget voor Nederlandstalige uitgaven.

De VVBAD is echter bezorgd over het ontbreken van bepalingen inzake personeel. Het verwijzen naar de beroepscompetentieprofielen van de SERV (voor bibliothecaris/informatiemanager en bibliotheekmedewerker/informatiebemiddelaar) zou dit kunnen ondervangen.

De in de tekst vermelde bepalingen waarborgen de blijvende aandacht voor de openbare bibliotheek binnen het lokaal cultuurbeleid, maar kunnen slechts minimale voorwaarden zijn.
In een brief aan de minister dringt de VVBAD erop aan om deze voorwaarden verder te verfijnen, met onder meer bijzondere aandacht voor de volgende minimale normen:
  • het realiseren van een onafhankelijke, pluriforme werking in aanbod en dienstverlening;
  • het aanbieden van een minimale online dienstverlening;
  • en het realiseren van een laagdrempelige en toegankelijke werking in aanbod en dienstverlening.
Voorts wenst de VVBAD ook de klemtoon te leggen op het leveren van een professionele dienstverlening inzake informatiebegeleiding. Dit is immers een basisbepaling voor het verzekeren van haar opdracht in het kader van het levenslang leren en de culturele ontwikkeling van individuen en het democratisch functioneren van de samenleving. Voor het uitbouwen daarvan hebben de bibliotheken behoefte aan voldoende middelen en personeelsleden met de vereiste competenties.

Zie ook het VVBAD-bericht over de aanpassing van het decreet Lokaal Cultuurbeleid en de eerdere berichtgeving op deze website over het Planlastdecreet en het decreet Lokaal Cultuurbeleid.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie