HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Onderzoek: Digitaal lezen in Vlaanderen nog niet doorgebroken, maar is wel in opmars
19-05-2011
De meerderheid van de Vlamingen leest nog steeds liever op papier dan
digitaal. Wie een tablet bezit, gebruikt hem echter heel vaak om nieuws of magazines te lezen. Voor unieke informatie wil 60 procent van de mensen die een tablet bezitten zelfs betalen. 40 procent wil ook betalen om zijn favoriete tijdschrift digitaal te lezen als het op papier niet meer beschikbaar zou zijn. Dit zijn enkele resultaten van het eerste grootschalig onderzoek naar interesse in digitaal lezen in Vlaanderen.
Het onderzoek werd uitgevoerd door Memori, een expertisecentrum van de hogeschool Lessius, in het kader van het onderzoeksproject Van e-reader naar e-reading, dat wil nagaan hoe magazine- en nieuwsuitgevers het best inspelen op de e-reading trend. Aan het project nemen 35 uitgevers, vakorganisaties en leveranciers deel. Voor het onderzoek werd dit voorjaar bij 2770 personen via een online enquête gepeild naar hun interesse, verwachtingen en betalingsbereidheid op het vlak van digitaal lezen.

Uit het onderzoek blijkt (PDF) dat ongeveer 8% van de respondenten (zowel man als vrouw) een iPad heeft en 5% een e-reader. 5% van de vrouwen heeft een iPad, tegenover 16% van de mannen. Bovendien stelt 14% van de mannen dat ze van plan zijn een iPad te kopen in de loop van dit jaar. Binnen de leeftijdscategorie 31- tot 40-jarigen is het bezit van een iPad het grootst (17.5%). Tenslotte bevindt zich ook binnen deze leeftijdscategorie de grootste groep die plannen heeft om een iPad aan te schaffen (14%).  22% van de vrouwen en 21% van de laagopgeleiden blijkt nog nooit van een e-reader gehoord te hebben, en 11% van de vrouwen kent de iPad niet.
De onderzoekers noemen het opvallend  dat de e-reader vooral populair blijkt te zijn bij 60-plussers. 
Zij noemen ook opvallend het verschil tussen mannen en vrouwen wanneer ze peilen naar de aankoopredenen. Mannen kopen vooral een tablet omdat het handig, innovatief en nuttig voor hun werk is en omdat het een cool toestel is. Vrouwen daarentegen hebben de tablet meer als geschenk gekregen. Mannen blijken hun tablet significant meer te gebruiken dan vrouwen om tijdschriften te lezen en televisie en video te kijken. Laagopgeleiden en jongeren gebruiken hun tablet dan weer meer voor gaming.

De onderzoekers constateren dat de betalingsbereidheid voor digitale content via tablets in Vlaanderen nog beperkt is. Maar als er geen gratis alternatieven voorhanden zijn of als het om unieke informatie gaat, geeft men aan wel te willen betalen voor deze informatie. iPad bezitters zijn in grotere mate (61%) bereid om voor digitale content te betalen dan personen die geen iPad hebben (35%). Ongeveer 40% is ook bereid om te betalen voor zijn of haar favoriete tijdschrift indien dit enkel nog digitaal zou worden aangeboden. De onderzoekers noemen het opmerkelijk daarbij vast te stellen  dat hoe jonger de respondent is, hoe meer hij of zij bereid is te betalen voor digitale content.

Concluderend stellen de onderzoekers dat digitaal lezen (van tijdschriften, maar ook van boeken) nog niet sterk is doorgebroken in Vlaanderen en dat de betalingsbereidheid voor digitale content nog beperkt blijft. Maar, zo vervolgen zij: Digitaal lezen en uitgeven heeft wel toekomst. Wie er al mee vertrouwd is, staat positief tegenover digitaal lezen. Zeker jongere, hoogopgeleide mannen staan er voor open. Voorlopig willen de meeste mensen echter alleen digitaal lezen als het niet anders kan. Ze willen er dan ook wel voor betalen. Bestaande magazines of kranten gewoon overzetten naar een digitaal formaat werkt slechts in heel beperkte mate. Uitgevers moeten er voor zorgen dat ze unieke content of publicaties aanbieden op elektronische dragers.

Zie hier (PDF) voor de onderzoeksresultaten.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie