HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Reactie VOB op advies Raad voor Cultuur
19-05-2011
Op 17 mei jl heeft de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)  met een brief aan staatssecretaris Zijlstra gereageerd op het advies van de Raad voor Cultuur: Noodgedwongen keuzes, advies bezuinigingen 2013 – 2016.
Zoals eerder gemeld adviseert de Raad voor Cultuur in dit advies onder andere om het budget van het Sectorinstituut voor Openbare Bibliotheken (SIOB) te halveren en Bibliotheek.nl onder te brengen bij het SIOB. Ook adviseerde de Raad om in verband met de 'bestuurlijke drukte' de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de provincies in het bibliotheekbestel te beëindigen en de ingezette samenwerking tussen de PSO’s zodanig te intensiveren dat deze uiteindelijk met de Stichting Bibliotheek.nl samengaan tot een landelijke bibliotheekvoorziening.

De VOB noemt in de op 17 mei verstuurde brief een aantal redenen om tegen de zware korting op het SIOB te zijn en laat weten tevens tegen het idee te zijn om Bibliotheek.nl los te koppelen van haar afnemers door SIOB als enige opdrachtgever te noemen. Bij het voorstel tot het beëindigen van de bestuurlijke verantwoordelijkheid van provincies van bibliotheken brengt de Raad de mogelijkheden én risico’s van die optie niet in beeld, aldus de VOB.

Aangaande de korting op het SIOB schrijft de VOB: 'Deze korting wordt niet onderbouwd en is onevenredig hoog: een halvering, en dat is meer dan geadviseerd wordt voor de (meeste) andere sectorinstituten. Bovendien is de raad niet consistent in haar opvattingen. In het sectoranalysedeel van het advies wordt immers juist gesteld dat de positie van het SIOB versterkt zou moeten worden. Een halvering van het budget past daar niet bij. Maar bovenal is de voorgestelde korting in tegenspraak met hetgeen in het Regeerakkoord over de openbare bibliotheken wordt gesteld: zij moeten bij de bezuinigingen ontzien worden,' aldus de VOB in de brief. Deze korting zou volgens de Vereniging door gemeenten en provincies uitgelegd kunnen worden als legitimatie om de bezuinigingen op de lokale en provinciale budgetten door te zetten of zelfs te verhevigen.

De VOB is het eens met de Raad dat de bestuurlijke drukte verminderd moet worden, maar vindt de weg die de Raad daartoe voorstelt te kort door de bocht. 'Indien de relatie tussen de VOB en Bibliotheek.nl wordt doorgeknipt zal er een instituut ontstaan dat in opdracht van OCW (want opdrachtgever van het SIOB) digitale innovaties over de branche uitstrooit, met als risico dat de wensen, behoeften en mogelijkheden van de bibliotheken daar niet meer leidend bij zijn. Bibliotheek.nl zal dan losgekoppeld raken van haar afnemers,' zo valt te lezen in de brief. De VOB stelt voor overleg aan te gaan over hoe de bestuurlijke constellatie rondom Bibliotheek.nl beter georganiseerd kan worden.

Tenslotte plaatst de VOB nog een kanttekening bij de gedachte van de Raad dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de provincies in het bibliotheekbestel kan worden beëindigd. 'De Raad komt te gemakkelijk tot die conclusie en brengt de mogelijkheden én risico’s van die optie niet in beeld. En risico’s zijn er: bijvoorbeeld het weglekken van een ondersteuningsbudget van ruim 40 miljoen euro uit de branche, waarvan de lokale bibliotheken voor een deel afhankelijk van zijn en het verdwijnen van bovenlokale coördinatie en afstemming. [...] Het zou wederom een structuurwijziging in het bibliotheekbestel betekenen en de aandacht voor lange tijd wegleiden van de wijzigende functies van de bibliotheken en de ontwikkeling van de inhoud van het werk,' zo valt te lezen in de brief. 
Ook de uitspaak van de Raad dat de door hem gewenste versterking en vernieuwing van het bibliotheekbestel ook zonder de beoogde nieuwe bibliotheekwetgeving gerealiseerd kan worden noemt de VOB te kort door de bocht en niet onderbouwd.

De brief is te vinden op de website van de VOB.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie