HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Venlo: bezuinigingsplannen 'rampzalig'
21-05-2011
Deze week werd bekend dat de gemeente Venlo 15 procent (drie ton) wil bezuinigen op het bibliotheekwerk. Als argumenten worden aangevoerd dat het bibliotheekbezoek al jaren afneemt en dat burgers door de digitalisering overal informatie kunnen kijgen. De Bibliotheek Venlo stelt echter dat 2010 juist een succesvol jaar was dat stijgende cijfers te zien gaf.
Uit de cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat de bibliotheek alleen maar is gegroeid in aantal leden, uitleningen en bezoekers. De gemeente beweert ten onrechte dat deze al jaren gestaag afnemen, aldus de bibliotheek in een reactie op de bezuinigingsplannen. In 2010 werden 718.615 materialen geleend (+3,5%) door 19.500 leden en bezochten 270.000 bezoekers de vestigingen (+1%). De bibliotheek stelt dat de stijging van de cijfers komt doordat de bibliotheek inzet op een actuele collectie, een divers activiteitenaanbod, goed geschoolde personeelsleden en samenwerking met partners rondom leesbevorderingsprojecten. Bovendien wijst de bibliotheek erop in 2010 als beste bibliotheek van Limburg genomineerd te zijn voor de verkiezing Beste Bibliotheek van Nederland (PDF) en daarin als 5e te zijn geëindigd.

De bibliotheek noemt de kadernota en de daarin genoemde bezuinigingen rampzalig. 'Door de voorgestelde bezuinigingen verliezen wij aansluiting bij het landelijk netwerk, omdat we onder het landelijk instapniveau zakken,' aldus directeur Helmy Laumans. 'Direct gevolg is dat we dan niet meer het predicaat "Openbare bibliotheek" mogen voeren, waardoor een groot aantal diensten komt te vervallen.
De kwaliteit van onze dienstverlening zal dus hard achteruit gaan en dat terwijl de gemeente juist een goede bibliotheekvoorziening nodigt heeft. Denk bijvoorbeeld aan leesbevordering bij kinderen en jongeren. Uit de Atlas voor Gemeenten blijkt dat Venlo de meeste laag opgeleide inwoners heeft. De ambitie van het college is om meer hoger opgeleiden aan de stad te binden. Kwalitatief goede voorzieningen zijn dan juist hoognodig,' zo stelt directeur Helmy Laumans op de website van de bibliotheek.

Bestuur, directie en medewerkers zien de toekomst van Bibliotheek Venlo somber tegemoet wanneer de gemeenteraad volgende maand zou instemmen met de voorgestelde draconische bezuiniging, zo besluit het bericht.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie