HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Experts: kijk naar maatschappelijke en economische waarde bibliotheek
27-05-2011
Wat kost laaggeletterdheid de samenleving eigenlijk en wat levert de bibliotheek op dit gebied? Een vraag die 11 mei aan de orde kwam tijdens een door het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) georganiseerd rondetafelgesprek met deskundigen (expertbijeenkomst). De experts kaartten de noodzaak aan zowel de maatschappelijke als de economische waarde van de openbare bibliotheek aan te geven en onderbouwing te bieden met onderzoeksgegevens. En om daarbij methodisch te werk te gaan.

Als experts waren 11 mei bijeen Harry Kramer (eigen adviesbureau, oud-directeur Media, Letteren en Bibliotheken OCW), Gerlien van Dalen (Stichting Lezen), Erna Winters (Bibliotheek Kennemerwaard en Eblida), Carin Klompen (Centre Ceramique Maastricht), Ap de Vries (VOB-directeur), Huub Leenen (Bibliotheek Spijkenisse en voorzitter VOB-strategiecommissie), Chris Wiersma (Bibliotheek Almere, lid Stuurgroep GII-consortium en VOB-bestuurslid belast met strategie) en Chris Groeneveld (wnd. programmananager Maatschappelijke Verankering bij SIOB). Moderator was Maurits van der Graaf (Pleiade Management & Consultancy).

De expertbijeenkomst past in de aanpak van het SIOB om voor de periode 2013-2016 tot een visie te komen op het bestel van openbare bibliotheken. Zie ook het eerder gepubliceerde bericht hierover.

De aanwezige experts waren het er over eens dat vertrekpunt voor een visie zou moeten zijn datgene waar de maatschappij behoefte aan heeft en niet 'vermeende bibliotheekproblemen met bibliotheekoplossingen'. Ook moet niet te veel gedacht worden vanuit wat nu gedaan wordt, om niet het risico te lopen te blijven hangen in oude idealen. Men was het ook eens over de noodzaak van focus in de visie: begin bij dominante ontwikkelingen en redeneer van daaruit terug naar de rol van de bibliotheek. Kijk hoe deze zich in de ontwikkelingen onderscheidt. De experts opperden de mogelijkheid om trendwatchers in te schakelen, om te helpen een stip op de horizon te formuleren.

De deskundigen vonden dat een visie op de organisatie van het stelsel (met rollen van o.a. SIOB en VOB) pas moet volgen nadat eerst een visie op de inhoud (maatschappelijke functie) vastgesteld is.

De deskundigen waren het niet eens met de stelling dat de bibliotheek er is om lacunes in de marktwerking op te lossen. Over de noodzaak krachten te bundelen bestonden twijfels. De experts denken dat de vraag of iets centraal of decentraal geregeld moet worden een blijvend punt van aandacht zal (moeten) zijn.

Ten aanzien van het onderwerp 'lezen' werd gepleit voor een integraal geletterdheidbeleid. Het onderwijs en het boekenvak moeten meer bij het bibliotheekbeleid betrokken worden als partners in plaats van als concurrenten gezien te worden.

Blijkens het op de SIOB-site gepubliceerde verslag (PDF) van de bijeenkomst bevalen de experts aan dat het SIOB en de VOB hun beider activiteiten rondom visievorming op elkaar laten aansluiten.
Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie