HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Apeldoorn: sluiting filialen vanwege bezuinigingen
31-05-2011
CODA Apeldoorn zal vanwege dreigende bezuinigingsmaatregelen mogelijk alle filialen moeten sluiten, met uitzondering van de hoofdvestiging, zo werd duidelijk bij de presentatie van de voorjaarsnota 2011 door het Apeldoornse college.
Of zoals gesteld wordt in de cultuurparagraaf in de onlangs door het college van Apeldoorn aan de gemeenteraad aangeboden voorjaarsnota 2011 Naar een nieuwe balans: ‘In de visie van het college van B. en W. verdwijnen de wijkfilialen van de bibliotheek maar blijft een sterk hoofdfiliaal behouden. Cultuureducatie wordt meer een zaak voor het onderwijs en andere partners. Lessen en cursussen voor kinderen worden maximaal voor enkele jaren gesubsidieerd; de subsidies voor volwassenen worden stopgezet. Verenigingen en organisaties voor amateurkunst worden op een goedkopere wijze ondersteund: niet meer op basis van het ledental maar op basis van maatschappelijke relevantie. Het college wil de museumfunctie van CODA handhaven. Dit moet en kan wel goedkoper door er meer partners bij te betrekken en verregaande samenwerking aan te gaan met kunstenaars, bedrijven en andere instellingen.’

In het voorstel van het college wordt in 2013 500.000, in 2014 800.000 en in 2015 1.1 miljoen euro gekort op CODA, 40% van het totale budget. Een dergelijke bezuiniging maakt een drastische herziening noodzakelijk op de taakuitoefening door CODA, aldus het college in de nota. ‘Bij de bibliotheek kiezen we voor een stedelijke benadering. Een goede bibliotheekvoorziening is van belang, maar hoeft niet per se in elke wijk te staan. Het hoofdfiliaal is kwalitatief goed en is, zeker bij toenemende digitalisering, voor iedereen voldoende toegankelijk. De functie van de wijkfilialen kan wellicht deels op andere locaties worden ingevuld,’ zo stelt het college.
‘De bibliotheekfunctie heeft een belangrijke maatschappelijke rol en wordt deels als een lokale gemeentelijke kerntaak beschouwd. Een taakstelling is onafwendbaar. Om te komen tot vergaande kostenreductie moeten stappen gezet worden tot ingrijpende modernisering, de bibliotheek van de toekomst. Dit onder andere met oog op de digitale ontwikkelingen en de veranderende vraag. Andere mogelijkheden tot een lichtere financiering van deze taak is het wijzigen of terugbrengen van het niveau van dienstverlening. Meer dan nu moet het profijtbeginsel worden toegepast, vooral wat betreft de doelgroep volwassenen. Het is belangrijk dat op wijkniveau, als onderdeel van de wijkgerichte aanpak, op vernieuwende wijze gezocht wordt naar het in stand houden van een bibliotheekfunctie in combinatie met andere functies en ontmoetingsplekken. Het in stand houden van de huidige wijkfilialen van de bibliotheek is daarmee niet vanzelfsprekend,’ merkt het college op. (PDF)

Naast de centrale heeft CODA Apeldoorn nog vier kleinere vestigingen: De Maten, Ugchelen, Zevenhuizen en dok Zuid. Het college stelt voor alle filialen, met uitzondering van dok Zuid, te sluiten en ook de bibliobusvoorziening af te stoten. Aangaande dok Zuid vraagt het college zich echter ook wel af hoe dit relatief dure filiaal met minder kosten kan worden geëxploiteerd.
Waarschijnlijk zullen tientallen CODA-medewerkers als gevolg van de bezuinigingen hun baan verliezen, zo stelt CODA-directeur Carin Reinders in de Stentor.

De gemeente Apeldoorn verkeert financieel in zwaar weer. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om ruim € 25 miljoen te bezuinigen op de gemeentelijke begroting. Ruim 60% van dit bedrag wordt binnen de muren van het gemeentehuis gevonden, de rest moet opgebracht worden door instellingen als CODA.

Op 30 juni besluit de raad over de bezuinigingsvoorstellen van het college.

De voorjaarsnota is te vinden op de website (PDF) van de gemeente Apeldoorn.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie