HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Laatste Bibliotheek Innovatie Prijs
01-06-2011
Op de Bibliotheektweedaagse op 8 en 9 december wordt de Bibliotheek Innovatie Prijs voor de laatste keer uitgereikt. Tot 1 oktober kunnen er projectideeën worden ingediend.
In tegenstelling tot in voorgaande jaren zal de jury niet achteraf een uitgevoerd project bekronen, maar een projectidee dat nog uitgevoerd moet worden. Het project moet zich richten op innovatie en positionering van de gehele bibliotheekbranche. De jury, voorgezeten door Frans Meijer, kent de prijs toe op basis van een pitch waarbij de inzenders hun project tijdens de Bibliliotheektweedaagse, die op 8 en 9 december in Groningen gehouden wordt, moeten verdedigen.

De kandidaatstelling voor BIP 2011 staat open voor alle leden en buitengewone leden van de VOB, zowel openbare bibliotheken, Provinciale Service Organisaties, als ondersteunende instellingen. Daarnaast staat de inschrijving ook open voor individuen, voor zelfstandigen of voor werknemers van openbare bibliotheken. Zij hoeven hun projectvoorstel niet namens een organisatie in te sturen, maar worden wel nadrukkelijk verzocht samen te werken met een openbare bibliotheekorganisatie. Deze constructie is nodig om de jury te overtuigen dat het project ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. De wijze waarop de uitvoering tot stand zal komen, moet in de aanvraag verwerkt zijn.

Bij de beoordeling van de inzendingen wordt onder meer meegewogen of onderstaande criteria duidelijk en expliciet worden aangetoond:

- Het project is innovatief.
- Het project is overdraagbaar en/of herhaalbaar voor alle bibliotheken.
- Het project heeft een landelijke uitstraling.
- Het project is publicitair interessant voor landelijke media.
- Het project heeft een duidelijke maatschappelijke verankering.
- Het project zoekt contact met andere sectoren, bv onderwijs, welzijn, cultuur/musea/archieven, theater, wereld van de media
- Het project is zorgvuldig begroot
- Het project is eenmalig, er zijn geen exploitatielasten
- Voor het project is een financieel commitment gevonden bij een derde partij, die ten minste
25% van de totale kosten voor zijn rekening neemt
- Het project heeft een mogelijkheid om geld met geld te maken

De prijs bestaat uit een uit te voeren project, inclusief publicitaire verspreiding ervan, waarvan maximaal Є 65.000 wordt gefinancierd door de BIP. Mocht het projectvoorstel meer gaan kosten, dan vormt dit bedrag maximaal 75% van de totale kosten van het project. De prijswinnaar moet in dat geval aantonen hoe voor de overige dekking van de kosten financieel commitment elders is gevonden.

De inzendingtermijn ging op 19 mei van start en loopt tot 1 oktober 2011. De aanvraag dienst schriftelijk of per mail ingediend te worden bij de projectleider:  VOB, t.a.v Inge van Asperen, Postbus 16146, 2500 BC Den Haag. Er is hiervoor een vast format beschikbaar, dat ook bij de projectleider is op te vragen. Daarnaast wordt een outline gevraagd van maximaal één A4.

In oktober stelt de jury de lijst samen van genomineerden. De uiteindelijke beoordeling vindt plaats in een openbare pitch tijdens de Bibliotheektweedaagse op 8 en 9 december in Groningen. De genomineerden moeten hun inzending presenteren en kritische vragen van de jury beantwoorden in aanwezigheid van een publiek van congresdeelnemers.
Daarna beslist de jury ter plekke en zal haar beslissing in de openbaarheid toelichten. Een prijsuitreiking dus op basis van een pitch.

De prijs is een initiatief van de branchevereniging Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) op instigatie van het bestuur van de BIP en werd eind 2001 ingesteld met als doel de innovatie in het bibliotheekwerk te stimuleren en het openbaar bibliotheekwerk zowel binnen als buiten de branche onder de aandacht te brengen. Het bestuur van de BIP heeft in 2010 besloten de prijs op te heffen omdat naar haar mening de prijs haar werking heeft gehad. Het resterend vermogen van de BIP is aan de VOB overgedragen onder de voorwaarde dat de prijs in 2011 nog eenmaal wordt uitgereikt.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie