HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
SIOB onderschrijft advies Raad voor Cultuur grotendeels
03-06-2011
Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) wijst het advies van de Raad voor Cultuur af om het SIOB-budget ingaand 2015 te halveren (van ruim € 6 miljoen naar ruim € 3 miljoen). Dat schrijft het SIOB in een brief van 24 mei 2011 aan staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW. De brief werd 1 juni op de SIOB-site gepubliceerd.
Het SIOB wijst erop dat de staatssecretaris de regietaak van het SIOB voor de bibliotheekinnovatie wil versterken. Dat zal veel vragen en ook de benodigde financiën eisen. 'Ook als een samenvoeging met Stichting Bibliotehek.nl zal plaatsvinden, is de beoogde bezuiniging niet te realiseren via efficiëntiemaatregelen.'

Het SIOB is het op andere punten wel met de Raad voor Cultuur eens en vindt ook dat de decentrale opzet van de bibliotheeksector belemmerend werkt voor het proces van bibliotheekinnovatie. Het advies van de Raad om tot herverkaveling te komen wordt dan ook onderschreven. 'Het is waarschijnlijk nodig om via wetgeving de gelden die nu decentraal zijn belegd op centraal niveau te kunnen aanwenden. In die relatie zien we ook de positie van de Provinciale Service Organisaties. Een landelijke bibliotheekvoorziening, die in opdracht van het SIOB voor de bibliotheken werkt, ondersteunen we van harte. We adviseren om de vorming van een landelijke bibliotheekvoorziening te baat te nemen om een aanzienlijke bestuurlijke slag te slaan.'

Het SIOB onderschrijft ook het advies van de Raad met betrekking tot leesbevordering: voor leerlingen is het heel belangrijk om veel 'leeskilometers' te maken. Daarin spelen de bibliotheken een belangrijke rol met hun expertise en collecties.

Voor de hele tekst van de brief, zie de SIOB-site (PDF).

Op 17 mei reageerde ook de VOB middels een brief aan staatssecretaris Zijlstra al op het advies van de Raad voor Cultuur.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie