HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Kamerbrief cultuurbeleid Zijlstra: 50% korting op SIOB
10-06-2011
Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) krijgt wat staatssecretaris Zijlstra betreft te maken met een korting van 50%, zo blijkt uit de vandaag door de staatssecretaris gepresenteerde kamerbrief Meer dan kwaliteit, een nieuwe visie op cultuurbeleid.
In de bijlage bij de kamerbrief  (PDF) valt te lezen: 'Om overlap in de taken tussen branche en SIOB te voorkomen en omdat ik een compacte ondersteuning in de cultuur wenselijk en noodzakelijk vind, kort ik het budget van het SIOB met 50%. Het SIOB zal zijn ambitieniveau moeten aanpassen. Het resterende budget biedt voldoende perspectief voor een adequate invulling van de regietaken die bijdragen aan het versterken van de samenhang en de kwaliteit van het decentrale stelsel. Het budget voor de lectuurvoorziening voor leesgehandicapten zal alleen generiek worden gekort (2,2% in 2012 en ca. 5% in 2013). Ook de middelen voor bibliotheekvernieuwing worden ontzien en daarom alleen generiek gekort.'

Eind 2010 heeft het kabinet besloten de positie van het SIOB te versterken door middel van een opdrachttaak op het gebied van digitale innovatie, zo schrijft Zijlstra. 'Het SIOB zal deze taak vanaf 2012 uitvoeren; deze uitvoering biedt voldoende mogelijkheden voor positieversterking. Ik ben van plan deze taak ook in de periode 2013-2016 door het SIOB te laten uitvoeren.'

Verder kondigt Zijlstra aan dat de Kamer nog voor het zomerreces een brief over de bibliotheekwetgeving kan verwachten waarin hij ook zal reageren op een aantal observaties van de Raad voor Cultuur.

De kamerbrief en alle bijlagen zijn te vinden op rijksoverheid.nl

Op 27 juni volgt het Tweede-Kamerdebat over de cultuurbegroting.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie