HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Raad voor Cultuur betreurt snelle invoering cultuurbezuinigingen
10-06-2011
In een eerste reactie op de kamerbrief Meer dan kwaliteit, een nieuwe visie op cultuurbeleid door staatssecretaris Zijlstra geeft de Raad voor Cultuur aan de snelle invoering van de bezuinigingen op de cultuursector te betreuren.
Zijlstra heeft in zijn beleidsbrief voorstellen gedaan om 125 miljoen euro op de rijksgesubsidieerde cultuursector te bezuinigen. Deze bezuinigingen, die ingaan op 1 januari 2013, raken de cultuursector ongekend hard, zo stelt de Raad, die zich daar grote zorgen over maakt.

De Raad betreurt het dat in de voorstellen van Zijlstra de Cultuurkaart wegvalt, dat prestigieuze instellingen worden ontzien ten koste van middelgrote en kleine instellingen en dat een fasering in de bezuinigingen ontbreekt. Bij een gefaseerde invoering van de bezuinigingen krijgen culturele instellingen de kans om andere inkomstenbronnen aan te boren. Bijvoorbeeld door een groter publiek te bereiken of meer sponsorgelden te vinden. Zonder deze fasering zullen veel instellingen op korte termijn verdwijnen en daarmee wordt de bodem onder het culturele leven weggeslagen. De frictiekosten, die gepaard gaan met gedwongen ontslagen en het niet nakomen van aangegane verplichtingen, zijn bovendien nog een extra belasting voor het cultuurbudget, aldus de Raad.

De Raad voor Cultuur had eerder bij Zijlstra sterk aangedrongen op het hanteren van een overgangsperiode bij de uitvoering van de bezuinigingen.

Gisteren suggereerde Els Swaab, voorzitter van de Raad, nog dat de gehele Raad af zal treden als de politiek haar adviezen in de wind slaat. Onduidelijk is of zij hieraan daadwerkelijk gevolg wil geven nu Zijlstra´s plannen bekend zijn.
Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie