HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Reactie VOB op bezuinigingsonderzoek SIOB: stelsel als geheel onder druk
11-06-2011
De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) stelt in een reactie op het onlangs verschenen SIOB-onderzoek Gemeentelijke bezuinigingen op openbaar bibliotheekwerk  dat het stelsel van bibliotheken als geheel onder druk komt te staan door de bezuinigingen.
Weliswaar lijkt het gemiddelde aan bezuinigingen op de gemeentelijke bibliotheeksubsidies in lijn te zijn met de kortingen op gemeentesubsidies voor andere gesubsidieerde voorzieningen, maar zorgelijk is wel dat er grote uitschieters naar boven zijn, aldus de VOB.
De VOB vindt het ook zeer zorgelijk dat er zo veel bibliotheken (van 25% groeiend naar 40% in 2014 ) onder het instapniveau dreigen te zakken. De kwaliteitsslag die de afgelopen 10 jaar is gerealiseerd is daarmee in ernstige mate teniet gedaan.

De VOB constateert dat ondanks de tekst in het regeerakkoord om de bibliotheken zoveel mogelijk te ontzien, de staatssecretaris lijkt te kiezen voor halvering van de subsidie van het SIOB. Dit is naar gemeentelijke bestuurders geen goed signaal, zo stelt de VOB.
Extreme bezuinigingen komen in de branche dan ook nog steeds voor. Recentelijk werd de bibliotheek Harderwijk met 75% gekort. Deze gegevens maken nog geen deel uit van het nu gepubliceerde onderzoek. Het stelsel van bibliotheken als geheel staat onder druk. Bezuinigingen zijn op sommige plaatsen onevenredig en leiden tot extra druk in het stelsel omdat leners wegen zullen gaan bewandelen om elders aan hun lees- en leenbehoefte te voldoen. Gemeenten dragen minder evenredig bij aan goede bibliotheken in Nederland. Ontwikkelingskansen van Nederlandse burgers en vooral de jeugd komen daarmee in gevaar, aldus de VOB.

In een eerste reactie op het onderzoek gaf het SIOB al aan de constatering van het onderzoek te onderschrijven dat er een taak ligt voor de drie landelijke organisaties SIOB, VOB en B.nl om te bepalen wat ‘het merk bibliotheek’ minimaal zou moeten inhouden. Een heldere visie op de maatschappelijke betekenis van de bibliotheek en haar (digitale) diensten is daarvoor een noodzakelijk basis.
Het SIOB geeft aan het onderzoek mee te zullen nemen in de ontwikkeling van zijn visie op het landelijk stelsel van openbare bibliotheken in 2016. Die visie zal eind december tijdens de Bibliotheektweedaagse gepresenteerd worden, zo meldt SIOB.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie