HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Lancering Vlaams samenwerkingsverband 'Auteursrecht en samenleving'
11-06-2011
Vijf Vlaamse organisaties uit cultuur, erfgoed, onderwijs en wetenschap hebben de handen ineen geslagen inzake auteursrecht. Ze willen samen de positie versterken van instellingen die opkomen voor de gebruiker en voor het publieke domein als het gaat over auteursrechten. Hiertoe willen ze gezamenlijk de nodige deskundigheid opbouwen.
De vijf organisaties zijn: Bibnet, Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie vzw (VVBAD), FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel-erfgoed, de Universiteit Gent en de Luisterpuntbibliotheek.

In een digitale omgeving zijn afspraken op het gebied van auteursrecht minder helder dan in de wereld van klassieke cultuur- en informatieproducten, zoals boeken, cd’s en dvd’s. Er ontstaan nieuwe zakelijke modellen die intensieve debatten, onderhandelingen en juridische procedures vergen. In deze debatten staan de gebruikers zwak. Onder gebruikers verstaat men zowel de eindgebruikers, als de instellingen uit cultuur, erfgoed, onderwijs en wetenschap die een aanbod ter beschikking stellen van hun huidige en toekomstige gebruikers.

Joris Deene, verbonden aan het advocatenbureau IP Porta, een expert op het gebied van auteursrecht, zal de samenwerkingspartners begeleiden om samen expertise op te bouwen en ze ondersteunen bij concrete cases en om samen het beleid te informeren over de noden en verzuchtingen van het publiek, zo meldt Bibnet.  Deene krijgt drie opdrachten van het samenwerkingsverband:
  • de partners juridisch ondersteunen bij concrete dossiers;
  • de partners helpen om visie en deskundigheid te ontwikkelen op dit domein,  bijvoorbeeld via artikels, studiedagen of adviezen op maat;
  • in naam van de partners deelnemen aan overleg met alle belangrijke actoren, bijvoorbeeld de verschillende overheden, tot op het Europese niveau.
De samenwerking is een open project. De betrokken partners willen sterker staan om zo beter te kunnen samenwerken met de andere actoren op het terrein van het auteursrecht: de auteurs of creatoren en de producenten. De samenwerking wil op korte termijn nieuwe partners aantrekken om de representativiteit van het samenwerkingsverband te versterken. De Universiteit Antwerpen, de Universiteit Hasselt en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) hebben al belangstelling laten blijken. Het belang van de gebruiker en van het publieke domein blijft daarbij voorop staan, zo stellen de betrokken organisaties.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie