HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Reactie VNG op cultuurplannen Zijlstra: korten SIOB strookt niet met innovatie-ambitie
16-06-2011
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vraagt zich in reactie op de vorige week aangekondigde cultuurplannen van staatssecretaris Zijlstra af of ´voldoende activiteiten geleverd kunnen worden bij de beoogde halvering van de middelen voor bibliotheken.' 
Dit staat te lezen in een brief waarmee de VNG zich vandaag tot de Tweede Kamercommissie OCW gericht heeft om de Tweede Kamer te vragen de gaten te herstellen die door de nieuwe kabinetsvisie op cultuurbeleid geslagen dreigen te worden in de culturele basisinfrastructuur in steden en regio's, zo valt te lezen op de VNG-website.

Verder schrijft de VNG in de brief: 'Het bibliotheekveld is volop in beweging: gemeenten zoeken daarbij naar een toekomstgerichte invulling van de bibliotheekconcept onder financiële omstandigheden die nopen tot bezuinigingen. Het korten van het sectorinstituut met de helft van de subsidie strookt niet met de ambitie dit instituut te versterken in zijn positie als regisseur van het bibliotheekveld en aanjager van innovatie. De Raad voor Cultuur heeft een aantal adviezen gegeven over het bibliotheekstelsel. In onze reactie op de aangekondigde brief van de staatssecretaris over de bibliotheekwetgeving zullen wij nader ingaan op onze visie op het nieuwe bibliotheekstelsel.' 

Zijlstra heeft aangekondigd nog voor het zomerreces te komen met een brief over de bibliotheekwetgeving, waarin hij ook zal reageren op een aantal observaties van de Raad voor Cultuur.

De brief is te vinden op de VNG-website.

 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie