HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Reactie VOB op cultuurplannen Zijlstra: bezuinigingen op SIOB vanwege mogelijke overlap bittere pil voor branche
17-06-2011
In reactie op de vorige week door staatssecretaris Zijlstra in de nota Meer dan kwaliteit aangekondigde plannen voor het cultuurbeleid stelt de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) in een gisteren aan Zijlstra en de Tweede Kamer verstuurde brief verheugd te zijn dat de financiële impuls op digitale innovatie wordt gecontinueerd en dat de staatssecretaris opnieuw bevestigt dat er wetgeving aankomt, maar teleurgesteld te zijn over de halvering van de financiën voor het SIOB.
'Door de bezuinigingen op gemeentelijk niveau wordt er onevenredig gesnoeid in bibliotheekbudgetten. Op sommige plaatsen dreigen bibliotheken te verdwijnen. Een snelle totstandkoming van een bibliotheekwet kan helpen grote kaalslag te voorkomen. Voorwaarde is wel dat deze er spoedig komt,' zo valt te lezen in de brief.

De VOB toont zich in de brief echter wel bezorgd over de halvering van de subsidie voor het SIOB, die volgens de vereniging haaks staat op de tekst van het regeerakkoord. 'Het SIOB is pas van start gegaan. De coördinatie en centrale regie die SIOB moet nemen om de digitale innovatie te kunnen sturen, vraagt een krachtig instituut. Daar past halvering niet bij,' aldus de brief. Ook noemt de VOB het een verkeerd signaal naar de gemeenten, zoals zij eerder al deed in reactie op het advies van de Raad voor Cultuur.

Verder schrijft de VOB: 'De openbare bibliotheken zijn hogelijk verbaasd dat de staatssecretaris van mening is dat halvering van het SIOB budget nodig is om overlap in taken tussen SIOB en branche te voorkomen. (...) De indruk van de staatssecretaris dat de branche en SIOB dubbel werk doen, of dreigen te gaan doen, plaatst ons voor een reeks vraagtekens.' De VOB verwijst vervolgens naar de ontvlechting die leidde tot het ontstaan van beide instituten, die mede onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW is uitgevoerd en die 'uiterst gedegen' tot stand is gekomen, zo stelt de VOB.  'Dat er nu mede bezuinigd wordt i.v.m een mogelijke overlap is onterecht, gebaseerd op verkeerde veronderstellingen en een bittere pil voor de branche,' aldus de VOB.

Gisteren reageerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in vergelijkbare zin op de halvering van het SIOB door er op te wijzen dat dit 'niet strookt met de ambitie dit instituut te versterken in zijn positie als regisseur van het bibliotheekveld en aanjager van innovatie.'

De hele brief is te vinden op de VOB-website.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie