HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Sluiting vier vestigingen BibliOosterschelde in Reimerswaal
17-06-2011
In de Zeeuwse gemeente Reimerswaal zullen in het kader van 'toekomstgerichte veranderingen', mede vanwege bezuinigingen waarschijnlijk vier vestigingen van BibliOosterschelde gaan sluiten.
Het zou gaan om de vestigingen in Rilland, Krabbendijke, Kruiningen en Hansweert. Ook de bibliobus in Waarde en Oostdijk verdwijnt. De vestiging in Yerseke blijft open. Deze voorzieningen worden in de plannen vervangen door plug-in-bibliotheken. De bibliotheek zal in haar activiteiten verder voorrang geven aan haar primaire doel: het leveren van een bijdrage aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid voor de jeugd. Dit houdt onder andere in dat bibliotheekmedewerkers naar de scholen toe zullen gaan, in plaats van dat de klas naar de bibliotheek komt.

Dit blijkt uit twee scenario's die zijn opgesteld door de gemeente Reimerswaal en BibliOosterschelde. Het bovengeschetste scenario heeft de voorkeur van de gemeente en de bibliotheek. Het college van B en W van Reimerswaal adviseert de gemeenteraad dan ook te kiezen voor dit scenario. BibliOosterschelde ondersteunt dit advies. In scenario 2 (het minder waarschijnlijke) wordt uitgegaan van het handhaven van twee vestigingen (in Yerseke en Krabbendijke), waardoor er echter minder ruimte is voor inhoudelijk jeugdbeleid en geen ondersteunende leenvoorzieningen (plug-in-bibliotheken) in andere kernen kunnen worden gerealiseerd.

Men is gekomen tot de genoemde plannen omdat vanaf 2013 het gemeentelijke budget voor BibliOosterschelde structureel met 60.000 afneemt to circa 475.000 euro jaarlijks. Dit budget is niet toereikend om dezelfde vormen van dienstverlening te blijven aanbieden, zo stelt de bibliotheek. Verder verminderen van openingstijden, snoeien in collecties en dergelijke betekent op termijn een wisse dood voor de dienstverlening. In nauwe samenwerking tussen gemeente Reimerswaal en BibliOosterschelde is daarom gewerkt aan de genoemde scenario's voor de toekomst van het bibliotheekwerk in Reimerswaal. Er is gezocht naar 'toekomstgerichte aanpassingen' waarin BibliOosterschelde kan aantonen dat bibliotheekwerk ook op de lange termijn maatschappelijke waarde heeft, zo stelt de bibliotheek.

Volgens Omroep Zeeland hebben verschillende dorpsraden overigens met verbijstering gereageerd op de plannen.

Voor de uitrol van de plannen is een periode van vier jaar voorzien (2012-2015). Op 5 juli zal de gemeenteraad van Reimerswaal besluiten over de voorstellen.


Ondertussen leven in Zierikzee, een andere gemeente die tot het werkgebied van BibliOosterschelde behoort, plannen voor een zogenoemd Campus Cultura, een multifunctionele accomodatie in de Pontes Pieter Zeemanschool, waarin eind 2013 ook de bibliotheek, de muziekschool en een jeugdtheater onderdak moeten krijgen. Het is de bedoeling dat al deze instellingen door onderdak te krijgen in de school, beter gezamenlijk een sterk cultureel en educatief programma kunnen ontwikkelen voor het hele onderwijsveld. De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland wil hiervoor 4,2 miljoen euro uittrekken, zo meldt de Provinciale Zeeuwse Courant. In november wordt in de begrotingsraad de beslissing genomen over de totale investering. Dat betekent dat Campus Cultura in het meest gunstige geval eind 2013 gerealiseerd kan zijn.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie