HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB wil jurisprudentie over bibliotheekbestel
20-06-2011
In het kader van haar activiteiten tegen extreme gemeentelijke bezuinigingen op openbaar bibliotheekwerk heeft de VOB juridische procedures in gang gezet die rechterlijke uitspraken moeten opleveren over het bibliotheekbestel.
Het Bibliotheekcharter, in december 2009 getekend door OCW, IPO en VNG, zegt dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de kern van het bibliotheekbestel: de lokale/regionale basisbibliotheken. Het Charter zegt ook dat de minister van OCW de bestelverantwoordelijkheid voor het openbare bibliotheekwerk heeft en voor de daaruit voortvloeiende bestel- en opdrachttaken. En de provincies worden geacht het uitvoerend bibliotheekwerk te ondersteunen.

De VOB wil nu laten nagaan of het mogelijk is rechterlijke uitspraken te krijgen over de handelwijze van gemeenten die de subsidie voor het openbare bibliotheekwerk geheel intrekken (100% bezuiniging) of die zeer zwaar bezuinigen.

De VOB heeft, met een beroep op de medeverantwoordelijkheid die gemeenten naar haar mening zouden moeten voelen voor het bibliotheekbestel, bezwaar aangetekend tegen de bezuinigingen van de gemeenten Buren en Oost-Gelre.
Buren ligt in het werk gebied van Bibliotheek Rivierenland, Oost-Gelre in het werkgebied van Bibliotheek Oost-Achterhoek.

De gemeente Buren, die helemaal niets meer wil bijdragen aan openbaar bibliotheekwerk, heeft het VOB-bezwaar inmiddels verworpen. De VOB gaat daartegen in beroep bij de rechtbank in Arnhem. VOB-woordvoerder Francien van Bohemen meldde desgevraagd dat de VOB een jurist in de arm genomen heeft om haar hierbij te ondersteunen. 'De reden voor de procedures van de VOB is dat van bezuinigingen als van Buren een voorbeeldfunctie kan uitgaan naar andere gemeenten. Wij baseren onze bezwaren op de tekst van het Bibliotheekcharter. De gemeente Buren verwierp ons bezwaarschrift, maar we willen kijken of we van de rechter meer munitie kunnen krijgen. Het gaat ons om het bestel als geheel.'
Francien meldde erbij dat de VOB niet van plan is dergelijke bezwaarschriften in te dienen bij alle gemeenten die bezuinigen, maar wel in gevallen waar het heel heftig is of waar de subsidie helemaal wordt ingetrokken.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie