HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
NBD/Biblion: klant is leidend in contacten met gemeente
24-06-2011
NBD/Biblion betreurt het dat een brief over de Mediamaat (een NBD-product) die o.a. aan gemeenten was gezonden door bibliotheken is opgevat als een ondergraving van de positie van de bibliotheek naar de subsidiegever.
Dat schreef Henk Das, directeur van NBD/Biblion, 14 juni in reactie op een protestbrief van de Brabantse Netwerkbibliotheek.
Op 12 mei stuurde NBD/Biblion een brief aan o.a. gemeenten waarin de Mediamaat onder de aandacht werd gebracht, in relatie tot de noodzaak te moeten bezuinigen.
De Brabantse Netwerkbibliotheek schreef 9 juni aan NBD/Biblion bijzonder onaangenaam getroffen te zijn door de brief. De actie van NBD/Biblion ondermijnt volgens de brief het proces van bibliotheken om op allerlei creatieve en constructieve manieren hun voorzieningen overeind te houden. De Brabantse Netwerkbibliotheek vindt dat NBD/Biblion hiermee op een schandalige manier misbruik maakt van haar positie.
 
In zijn reactie wijst Henk Das erop dat NBD/Biblion zich de afgelopen jaren veelvuldig met haar producten op andere partijen dan bibliotheken heeft gericht. De mailing over de Mediamaat, die aan bibliotheken èn gemeenten was gericht, was niet bedoeld om bestaand bibliotheekwerk, in welke vorm dan ook, ter discussie te stellen, maar juist om een extra mogelijkheid te bieden vorm te geven aan eigentijds bibliotheekwerk. “Wij hadden daarbij het idee dat met de Mediamaat juist in kleine kernen, waar het traditionele bibliotheekwerk sterk onder druk komt te staan, de uitleenfunctie kan worden behouden.”
Henk Das zegt verder: 'Uit uw brief begrijp ik dat u dit informatieve schrijven naar gemeenten ziet als een ondergraving van uw positie naar de subsidiegever. Wij hebben begrip voor dit standpunt en betreuren het dat deze communicatie zo is opgevat. Wij hebben onvoldoende ingeschat dat deze zaken in een tijd van bezuinigingen zo gevoelig kunnen liggen.'
Das schrijft belang te hebben bij sterke bibliotheken en samen met de bibliotheken vorm te willen geven aan bibliotheekwerk dat nog vele jaren toegevoegde waarde heeft. 'Uiteraard bent u daarin als klant leidend wanneer het de relatie met uw gemeente aangaat. NBD/Biblion zal daar in de toekomst nadrukkelijk rekening mee houden.'

Ook door het Gelders Bibliotheeknetwerk en het Limburgse bibliotheeknetwerk is bij NBD/Biblion geprotesteerd.

Van de protestbrieven is een kopie naar de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de provinciale directieoverleggen (PDO’en) gezonden. NBD/Biblion stuurde een kopie naar de VOB. Ap de Vries, directeur VOB, meldde desgevraagd dat de kwestie onder de aandacht is gebracht van de vier NBD-bestuursleden die door de VOB voor het bestuur van de Stichting NBD waren voorgedragen. Voorzitter is Gerard Reussink, directeur van Bibliotheek Rotterdam.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie