HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
LibrarySchool krijgt steun van aantal bibliotheekorganisaties
29-06-2011
Met ondersteuning van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), ProBiblio, Biblioservice Gelderland, Bibliotheek Service Centrum Utrecht (BiSC) en NBD/Biblion gaat de LibrarySchool beginnen. Daartoe hebben de betrokken directeuren 22 juni besloten. NBD/Biblion heeft toegezegd de Library School de komende drie jaar financieel te ondersteunen.
Dat meldt Rob Bruijnzeels, initiatiefnemer van de LibrarySchool, in een persverklaring. De bedoeling is dat per september 2011 een eerste groep van studenten van start gaat.
De directeuren van de ondersteunende organisaties willen snel in overleg treden met het VOB-bestuur over zijn besluit een daarvoor bestemde VOB-reserve vooralsnog niet in te zetten voor de LibrarySchool. Zie het op deze site gepubliceerde bericht hierover.

Drie basisvoorwaarden
Aan de basis van het besluit van de genoemde organisaties toch van start te gaan lag volgens Rob Bruijnzeels de overtuiging dat aan de drie belangrijkste basisvoorwaarden voldaan wordt:
  1. Waartoe: er is in deze tijd van bezuinigingen en grote veranderingen behoefte aan een nieuwe leergang voor nieuwe en bestaande medewerkers van openbare bibliotheken, waarbij professionalisering en innovatie in de bibliotheekbranche centraal staan.
  2. Wat: er is een kwalitatief goed leerplan op universitair niveau ontwikkeld, dat daarin voorziet en verschillende keuzemogelijkheden kent.
  3. Hoe: er zijn voldoende studenten en er is voldoende financiële dekking om van start te kunnen gaan. Van doorslaggevende betekenis is de toezegging van NBD/Biblion om de LibrarySchool de komende drie jaar financieel te ondersteunen.
Volgens Rob Bruijnzeels realiseren de ondersteunende organisaties zich terdege dat er verder gewerkt moet worden aan vergroting van de financiële armslag, het aantal studenten en het draagvlak. 'Maar verder uitstel is niet nodig en niet wenselijk in een tijd waarin het bibliotheekwerk voor grote uitdagingen staat.'

Verdere toelichting
Wat het geplande overleg met het VOB-bestuur betreft, zegt de verklaring: 'Wij denken dat een verdere toelichting van onze kant veel kan verhelderen en hopen dat de VOB op een later moment alsnog gaat deelnemen, waardoor de LibrarySchool zich verder kan ontwikkelen als een waardevol instrument voor professionalisering, innovatie en scholing in onze branche.'

Strategische activiteiten

De LibrarySchool werkt samen met de Open Universiteit en wordt gevestigd in de OBA, als een zo klein mogelijke organisatie die uitvoerende taken zoveel mogelijk uitbesteedt.
De financiering is nu tot en met 2013 geregeld door de genoemde organisaties. Het tarief per student is momenteel geïndiceerd op € 8400 per jaar, uitgaande van 15 studenten per jaar.
De komende drie jaar moeten worden gezien als een periode waarin de school werkt aan verdere verbetering en uitdieping van haar opzet en curriculum. Naast de start van de opleidingstrajecten zullen in het schooljaar 2011-2012 diverse strategische activiteiten plaatsvinden met het oog op de continuïteit na 2013, zoals:
  • Het definitieve programma.
  • Uitbreiding van het aantal samenwerkingspartners.
  • Financiële middelen. Uitgangspunt is om in het eerste jaar te komen tot een vaststelling van het uiteindelijke collegegeld voor het basisjaar, op basis van een kostendekkende exploitatie na 2014 zonder structurele gelden.
  • Het verwachte aantal studenten (gedurende de overige jaren van de proeftijd en voor de periode na de poeftijd).
Voor meer informatie zie ook eerdere berichtgeving op deze site en de site van de LibrarySchool zelf: www.libraryschool.nl.
Contactpersoon is Rob Bruijnzeels: bruijnzeels@libraryschool.nl.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie