HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
G!DS wordt geïntegreerd in nieuwe digitale infrastructuur en gaat over op landelijke huisstijl
07-07-2011
De G!DS wordt geïntegreerd in de nieuwe digitale infrastructuur en gaat over op de landelijke huisstijl, zo blijkt uit een bericht van de Stichting Bibliotheek.nl.
De afgelopen periode is onderzocht of en op welke wijze Stichting Bibliotheek.nl (BNL) betrokken zou kunnen blijven bij de uitvoering van de licentietaak die vanuit de VOB aan BNL is meegegeven. De conclusie is dat G!DS voor zowel bibliotheken, PSO's en BNL op een aantal vlakken toegevoegde waarde levert, aldus Bibliotheek.nl.

Daarom is besloten G!DS verder te integreren in de landelijke digitale infrastructuur. De integratie zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met de aangesloten bibliotheken en de PSO's. Het landelijke G!DS-team blijft in dienst bij BNL. G!DS gaat volledig over op de landelijke huisstijl van de bibliotheken. Binnen Bibliotheek.nl wordt G!DS, waar dit aan de orde is, geïntegreerd in de nieuwe digitale diensten. Een aantal G!DS-widgets voor de widgestore en de koppeling met de inlichtingenfunctie worden intussen voorbereid, aldus BNL.

Over de uitrol en de verdere ontwikkeling van G!DS zal BNL nadere afspraken maken met de Stichting Samenwerkende PSO’s Nederland.

G!DS is een database met informatie over organisaties op het sociale en culturele vlak. De G!DS-database wordt gebruikt door gemeenten voor digitale Wmo-loketten, Centra Jeugd en Gezin, gemeentegidsen et cetera. Verder wordt G!DS gebruikt door het onderwijs, bijvoorbeeld voor cultuureducatie en mediawijsheid, en door lokale en provinciale partners op het gebied van onder meer cultuur, toerisme en recreatie. Lokaal ligt de uitvoering in handen van de deelnemende openbare bibliotheken en hun partners. De provinciale uitvoering ligt bij de PSO’s. Elke PSO beschikt over een of meer provinciaal servicemanagers, die de G!DS-bibliotheken in de provincie ondersteunen in de G!DS-trajecten: opleidingen, acquisitie, juridisch en financieel advies, implementatie en beheer. De landelijke G!DS-organisatie is ondergebracht bij Stichting Bibliotheek.nl. De intellectuele eigendomsrechten van G!DS berusten bij de gezamenlijke bibliotheken via de Vereniging van Openbare Bibliotheken.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie