HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
SIOB ontwikkelt competentie-index als stap op weg naar verbetering van opleidingsaanbod
19-07-2011
Het SIOB heeft onlangs in nauw overleg met de VOB-commissie Werkgeverszaken en HRM en met de landelijke werkgroep Opleidingen een zogenoemde 'competentie-index voor het bibliotheekveld' ontwikkeld, zo wordt gemeld op de VOB-website. Deze index inventariseert de vaardigheden die bibliotheekprofessionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de moderne bibliotheek.
De competentie-index is gebaseerd op de resultaten van onderzoek van het SIOB, getiteld Nieuwe bibliotheken, nieuwe competenties: op weg naar een passend opleidingenaanbod  (PDF). Er is onderzocht in hoeverre het huidige opleidingsaanbod aansluit op de eisen waaraan de medewerkers bij de openbare bibliotheek moeten voldoen. Door de maatschappelijke veranderingen, zoals digitalisering en veranderende behoeften van klanten worden andere eisen gesteld aan het bibliotheekwerk. Het SIOB inventariseerde deze en legde vervolgens de lacunes in het huidige opleidingsaanbod bloot.
Dit onderzoek is uitgangspunt voor het beleid voor het programma Opleidingen van SIOB en voor het HRM-beleid van de VOB voor de komende jaren, aldus de VOB.

Het SIOB ziet de competentie-index als een belangrijke stap op weg naar verbetering van opleidingen en HRM-beleid. De index levert handvatten om de huidige opleidingen opnieuw in te richten en nieuwe opleidingsmodules te ontwikkelen. Met IDM en IDV-opleiders als ROC en Saxion is afgesproken dat het vanaf begin 2012 mogelijk is om opleidingen of opleidingsmodules nieuwe stijl te volgen. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van onderwijsproducten die recent ontwikkeld zijn op het gebied van nieuwe media, leesbevordering en pedagogisch-didactische vaardigheden.
In het najaar ontvangen bibliotheken meer informatie over het opleidingsaanbod via een brief en de website van het SIOB.

Tegelijk werkt het SIOB samen met de VOB om een leiderschapsprogramma op te zetten. De gedachte is om talentvolle professionals kennis te laten maken met de politiek-bestuurlijke aspecten van het besturen en runnen van een moderne bibliotheek. De opleiding zal het karakter hebben van een ‘master in public administration’. Mogelijk wordt samengewerkt met de VNG zodat talent uitgewisseld kan worden, aldus een toelichting van de commissie Opleidingen op de VOB-website.

De VOB meldt met instemming kennis te hebben genomen van de index en beveelt alle branchepartijen aan de index in te zetten als basis voor het HRM- en opleidingenbeleid.

De competentie-index en het onderzoek Nieuwe bibliotheken, nieuwe competenties komen aan de orde tijdens de Fobid-expertmeeting over opleidingen op 13 oktober en tijdens de Bibliotheektweedaagse op 8 en 9 december 2011. De gehele tekst van de competentie-index is te vinden op de website van de VOB (PDF)Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie